Ta emot en praktikant

Vill du och din arbetsplats göra en stor insats för ungdomar i åldern 16–20 år, som i dagsläget inte studerar eller jobbar? Nu har ni möjlighet att ge en ung människa en chans att se hur arbetslivet fungerar och samtidigt få erfarenhet och kontakter.

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) har som uppgift att fånga upp ungdomar 16–20 år som av olika skäl inte studerar vidare på gymnasiet. Tillsammans försöker vi hitta lösningar som leder till studier eller annan meningsfull sysselsättning. En praktikplats ger arbetslivserfarenhet och kunskap om vilka yrken som finns och skapar rutiner samt trygghet i vardagen.

För att kunna stötta dessa ungdomar optimalt behöver vi ha er arbetsgivare som erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter och bra handledning. Vi på KAA sköter resten.

Anmäl din arbetsplats

Klicka nedan för att anmäla att din arbetsplats har möjlighet att erbjuda praktikplats för ungdom i åldern 16–20 år.
Kontakta oss

Har du frågor om praktik eller KAA är du välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till sidan Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: