Alla gymnasieskolor i Örebro kommun

I Örebro finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i både kommunala och fristående skolor. Det finns utbildningar både för dig som vill läsa vidare och för dig som vill ha en mer yrkesinriktad utbildning.

Flera program på de kommunala skolorna och en fristående skola erbjuder Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU.

I Örebro finns Sveriges enda Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning och kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet). Riksgymnasiets utbildningar finns på tre av Örebros kommunala gymnasieskolor.

I Örebro finns också flera utbildningar inom anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan) även för dig som är döv eller har en hörselnedsättning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: