Frånvaro i gymnasieskolan

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Om du blir sjuk ska du anmäla frånvaro och om du behöver vara ledig från måste du ansöka om ledighet.

Frånvaroanmälan på webben

Om du blir sjuk måste du anmäla det till skolan.

Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du eller din vårdnadshavare anmäla frånvaro via webben.

Tjänsten frånvaroanmälan gäller enbart tillfällig frånvaro. Läs lite längre ner på sidan vad som gäller om du vill ansöka om ledighet.

Om du går på en fristående skola, kontakta skolan för att ta reda på hur du frånvaroanmäler dig.

Information om och konsekvenser vid olovlig frånvaro

Om du har olovlig frånvaro är skolan skyldig att informera din vårdnadshavare om frånvaron. Det är en av Örebro kommuns servicegarantier.

Skolan är även skyldig att rapportera olovlig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Olovlig frånvaro kan leda till att CSN drar in ditt studiebidrag. Mer information om konsekvenser vid olovlig frånvaro på CSNs webbplats.

Stöd i tid

Skolan har enligt skollagen skyldighet att ge stöd till elever som behöver det. En snabb reaktion på frånvaro från dina lärare och din vårdnadshavare ökar möjligheten att ge dig det stöd du behöver.

Ledighetsansökan

Om du behöver vara ledig från gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskolan måste du ansöka om ledighet. Du ansöker om ledighet i Skola24 genom att logga in i e-skola. Tänk på att ansöka i god tid.

Är du 18 år eller äldre kan du själv ansöka om ledighet. För omyndiga elever gör vårdnadshavare en ansökan.

Om du inte kan ansöka digitalt – prata med din mentor.

Utdrag ur 12 kap. 2§ gymnasieförordningen (2010:2039)

"Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter […] Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn."

Senast uppdaterad:

Publicerad: