Feriepraktik

Örebro kommun erbjuder feriepraktik under sommaren 2024 till dig som är född 2006 (efter 1 juni), 2007 eller 2008 och som är skriven i Örebro kommun.

Ansökningstiden var 4–17 mars

Nu är ansökningstiden för feriepraktik slut för denna gång.

Har du skickat in en ansökan?

Viktigt! Kolla att du fått ett bekräftelsemejl när du skickat in din ansökan. Där får du även inloggningsuppgifter till ”Mina sidor”, där du kan ändra i din ansökan under ansökningsperioden, se om du blivit erbjuden en plats från vecka 18 samt tacka ja eller nej till din plats.

Mina sidor

Om du har fått en ferieplats kan du logga in på Mina sidor och tacka ja eller nej till platsen samt ta ställning till om du vill vara skattebefriad.

Logga in på mina sidor.

Vad är feriepraktik?

Om du får feriepraktik innebär det att du blir erbjuden sommarjobb i max tre veckor och max 90 timmar. Du kommer att få jobba inom offentlig sektor, olika organisationer eller inom föreningslivet. Syftet med feriepraktiken är att du ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Lönen är 70 kronor per timme.

Det finns ingen garanti att du får feriepraktik.

Vem kan söka feriepraktik?

För möjlighet till sommarjobb krävs att du är:

  • folkbokförd i Örebro kommun
  • inskriven i grundskolan eller gymnasieskolan
  • född efter den 1 juni 2006, 2007 eller 2008 (du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare kan alltså tyvärr inte söka feriepraktik).

Utländsk bakgrund

Personer med utländsk bakgrund måste ha ett svenskt person­nummer eller så kallat samordnings­­nummer för att lön ska kunna betalas ut. Det vill säga att det måste innehålla 10 siffror. Samordnings­nummer används av svenska myndigheter som identitet på personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Numret ser ut som ett person­nummer, men har talet 60 adderat till födelse­datumet. Du kan inte söka med ett TF-nummer.

Du som fyller 18 under 2024

För dig som blir 18 år under 2024 gäller följande:

  • du som fyller 18 år den 1 juni eller senare kan söka feriepraktik.
  • du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare på året kan tyvärr inte söka feriepraktik.

Feriepraktiken är i första hand till för dig som inte kan hitta något sommar­jobb på egen hand. Vi prioriterar de ungdomar som inte har haft ferie­praktik genom kommunen tidigare.

Sommarens feriepraktikperioder 2024

Grundskolan slutar tisdagen den 11 juni, samma vecka som feriepraktiken drar igång med första perioden.

Praktikperioden är en till tre veckor (normalt tre) och max 90 timmar.

  • Första perioden vecka 24–26 (10 juni–30 juni 2024)
  • Andra perioden vecka 27–29 (1 juli–21 juli 2024)
  • Tredje perioden vecka 30–32 (22 juli–11 augusti 2024)

Tänk på att andra perioder kan förekomma beroende på vilken arbets­plats du får jobb på. Oavsett period gäller alltid max 90 timmar. Däremot finns det ingen minsta nivå i antal timmar.

Besked

När vi är klara med matchningen och om du blir erbjuden feriepraktik kommer du fått ett brev hem med posten. Brevet skickar vi ut mellan veckorna 19 och 21.

Du kan logga in på ”Mina sidor” och se om du blivit erbjuden feriepraktik. Inloggningsuppgifter till ”Mina sidor” hittar du i bekräftelsemejlet, som du fick när du skickade in din ansökan.

Om du blivit erbjuden en feriepraktik ska du på mina sidor tacka ja eller nej till platsen samt kryssa i om du vill vara skattebefriad.

Om du inte får ett brev där du erbjuds feriepraktik står du som reserv och kan erbjudas en plats vid återbud.

Brev om att du inte fått en plats kommer under vecka 24.

Frågor och svar

Vem kan söka feriepraktik?

Du måste vara född efter 1 juni 2006. Sedan är det de som är födda 2007 och 2008 som har rätt att söka.

Kan jag söka om jag fyller 18 år under året?

Du kan söka om du fyller 18 år efter den 31 maj. Om du fyller 18 år före den 1 juni kan du tyvärr inte söka. Du som är 18 år har möjlighet att söka reguljära sommarjobb. De flesta arbetsgivare söker personer som är 18 år till sina sommarjobb.

Jag skrev fel i ansökan. Kan jag ändra själv?

Ja du kan ändra själv, genom att logga in på Mina sidor. Inloggningsuppgifter finns i bekräftelsemejlet du fick när du registrerade din ansökan. Du kan endast göra ändringar under ansökningstiden 4–17 mars 2024.

Kan jag byta arbetsplats eller tidsperiod?

Under särskilda omständigheter kan det gå att byta arbetsplats, men det är inget du kan kräva. När det gäller byte av arbetsplats/tidsperiod får du ta kontakt med ferieplatsen du har blivit erbjuden.

Kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Är alla sökanden garanterade feriepraktik?

Örebro kan anställa 1 600 ungdomar i år, men det är många fler som brukar söka. Det innebär att vi tyvärr inte kan garantera feriepraktik. Du som tidigare inte har haft feriepraktik genom kommunen är prioriterad. Ju mer flexibel du är med vilka veckor du kan arbeta och ju fler önskemål du anger ju större chans att du får jobb.

Kan jag hitta en egen praktikplats?

Nej, du kan bara få praktikplats på arbetsställen som redan finns registrerade hos oss.

Varför får man välja tidsperiod och arbetsplats, men får andra förslag?

Om det finns för många sökanden till en viss arbetsplats och tidsperiod måste vi ge andra erbjudanden. Arbetsplatserna har begränsningar när det kommer till hur många sommarjobbare de kan ta emot samtidigt.

Behöver jag gå med i facket?

Nej, du behöver inte gå med i facket. Om du har frågor kan du kontakta LO:s hjälptelefon för sommarjobbande ungdomar, 020-56 00 56.

Måste jag ha utdrag från belastningsregistret?

Om det krävs kommer det stå i brevet du får där du blir erbjuden feriepraktik.

Gör det i god tid om du har ansökt om en plats där det behövs. Det kan ta tid att få utdraget och du kan bli nekad platsen om du inte har med dig utdrag från belastningsregistret första dagen.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?

Det kan du göra på Polisens webbplats.

Polisen – för utdrag ur belastningsregistret till dig som erbjuds plats inom barnomsorg.

Polisen – för utdrag ur belastningsregistret till dig som erbjuds arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.

Polisen - för utdrag ur belastningsregistret till dig som erbjuds plats inom vård och omsorg.

Hur vet jag att ni har mottagit min ansökan?

Du får alltid ett bekräftelsemejl till din e-post när du har registrerat din ansökan. Har du inte fått något mejl kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Hur lång arbetsdag har jag?

Grunden är 6 timmars arbetstid per dag. Enstaka arbetsplatser kan ha avvikande arbetstider som till exempel Torpkonferensen och kolloverksamhet.

Hur fungerar det med raster?

Du har rätt till en halvtimmes lunchrast. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Lunchrasten ligger utanför arbetstid och är obetald. Om du ska jobba sex timmar och har en halvtimmes lunchrast blir det alltså sex och en halv timme om du lägger ihop det.

Vad får man i lön?

Lönen är 70 kr per timme. Vid obekväm arbetstid, det vill säga efter kl. 19 på vardagar och vid arbete på lördag, söndag och helgdagar (midsommarafton), får du ett tillägg på 7 kr per timme, så kallat ob-tillägg. Tänk på att du maximalt får arbeta totalt 35 ob-timmar under hela din praktikperiod.

När betalas lönen ut?

Lönen betalas ut månaden efter du jobbat. Det vill säga om du jobbar i juni får du lön i juli. För att lönen ska komma månaden efter måste din handledare på din arbetsplats ha registrerat in dina arbetande timmar i feriebas, direkt efter avslutad feriepraktik.

Du ska bara fylla i en enda lönerapport även om din period sträcker sig över två månader. Lönerapporten går du igenom tillsammans med din handledare som sedan registrerar timmarna i feriebas.

Hur får jag in min lön på kontot?

Du behöver anmäla ett konto på Swedbank. Om du är under 16 år behöver du fylla i Swedbankblanketten och gå med den tillsammans med målsman eller anhörig till ett Swedbankkontor för att få in lönen på ett konto. Om du har konto i en annan bank så ordnar Swedbank med överföring av lönen. Har du fyllt 16 år kan du gå in själv på banken om du har godkänd legitimation.

Gör detta gärna i god tid, helst innan du börjar din feriepraktik.

Även om du redan har ett konto på Swedbank måste du ”öppna upp” det kontot för att lönen ska sättas in där.

Om du redan haft feriepraktik en gång och ordnade ett konto då så finns det kvar.

Hur jobbar jag på midsommarafton?

Om verksamheten är öppen och det finns behov kan du få jobba på midsommarafton, men högst sex timmar.

Jobbar du på midsommarafton räknas det som en helgdag och du kommer då att få så kallat ob-tillägg på 7 kr per timme. Om verksamheten inte har behov av feriepraktikanter på midsommarafton kommer du att vara ledig. Du får då inte betalt för den dagen eftersom du bara får betalt för de timmar som du arbetar.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer tjäna mindre än 24 238 kr under 2024 behöver du inte betala någon skatt, förutsatt att du är bosatt i Sverige hela året. På ”Mina sidor” där du tackar ja till din plats får du klicka i om du vill vara skattebefriad.

Hur skattejämkar jag?

Om du kommer tjäna mer än 24 238 kr men inte jobbar hela året kan du ansöka om skattejämkning hos Skatteverket.

Förutsättningar för rätt till sjuklön

Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad har du rätt till sjuklön endast om du börjat anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då du varit frånvarande utan giltigt skäl räknas inte.

Feriepraktikanter har rätt till sjuklön under den sista veckan som ni arbetar, med en karensdag. Karensdag innebär att man inte får ersättning den första sjukdagen.

Är jag försäkrad?

Du är försäkrad via skolförsäkringen under din feriepraktik.

Frågor

Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Kan din förvaltning, organisation eller förening erbjuda en feriepraktikplats?

Örebro kommun söker inför varje sommar feriepraktikplatser till ungdomar. Om ni kan ta emot feriepraktikanter bidrar ni tillsammans med oss till en meningsfull sysselsättning för ungdomarna, samtidigt som de får en inblick i arbetslivet.

Läs mer om vad det innebär att ta emot feriepraktikanter

Senast uppdaterad:

Publicerad: