Kontaktperson för person med psykisk funktionsnedsättning

En kontaktperson ger socialt stöd och hjälper till att bryta isolering genom att vara medmänniska till en person med psykisk funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen fungerar som ett stöd några timmar per vecka eller månad. De flesta med tid och engagemang kan bli kontaktpersoner.

Syftet med stödet är att personen med psykisk funktionsnedsättning ska få stöd med sina personliga angelägenheter.

Som kontaktperson använder du i tjänsten kommunala färdmedel eller färdtjänst. Du ska inte använda din egen bil.

Du har tystnadsplikt som kontaktperson.

Vi behöver fler kontaktpersoner

Vi söker trygga personer som vill hjälpa en person med psykisk funktionsnedsättning. Det är ett plus om du har livserfarenhet och om du tidigare har arbetat med människor.

Ersättning och stöd

Ersättningen till dig som kontaktperson är uppdelad i en beskattningsbar arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri och ska täcka de utgifter du har i samband med uppdraget. Hur stort arvode du får beror på hur ofta ni träffas. Summan du får baseras på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, rekommendationer, som är lika över hela Sverige.

LSS fritid har uppföljningssamtal och kan ge stöd och hjälp till dig som kontaktperson.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om uppdraget som kontaktperson för person med funktionsnedsättning kan du höra av dig till någon av våra administratörer som jobbar med dessa frågor: Adisa Memisevic, Basma Ibrahim, Camilla Thyresgård, Eva Lindström, Jennifer Undestam och Linda Andersson.

Du når dem på 019-21 40 66, mån–fre kl. 8–9.30 och 13–14.30.

Du kan även mejla vår funktionsbrevlåda lss.fritid@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: