Att vara kontaktperson för barn och ungdomar

En kontaktperson fungerar som ett stöd och vän till ett barn eller en tonåring några timmar per vecka eller månad. De flesta med tid och engagemang kan bli kontaktpersoner. Du behöver ingen speciell utbildning men det är ett plus om du har det.

Det är viktigt att man är intresserad av andra människor, att man vill och kan samarbeta med olika människor, att man klarar av krångliga och konfliktfyllda situationer som ibland kan uppstå, att man kan ställa upp under en längre period och inte har näraliggande "flyttplaner" från Örebro.

Som kontaktperson utreds man av socialsekreterare och registerutdrag inhämtas från olika myndigheter efter medgivande. En kontaktperson bör ha fyllt 25 år.

En kontaktperson har tystnadsplikt, dvs. får inte berätta, utan medgivande, om den person man är eller har varit kontaktperson för.

Vilka är det som behöver kontaktpersoner?

Det kan till exempel vara ett barn som behöver mer stimulans än vad mamma eller pappa har möjlighet att ge. Kontaktpersonen kanske tar med barnet eller tonåringen på någon aktivitet eller är i en vardaglig kontakt helt enkelt en trygg förebild och god lyssnare.

Ersättning

Ersättningen till kontaktpersonen är uppdelad i två delar. En arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsersättning som är skattefri och ska täcka de utgifter man har i samband med uppdraget.

Hur stort arvode man får beror på hur ofta man träffas, allt från dagligen, en gång i veckan till mer sällan. Summan man får baseras på Svenska Kommunförbundets rekommendationer, som är likartade över hela Sverige.

Kommunens roll gentemot kontaktpersonen

Socialtjänsten eller utredningsenheten, den som behöver kontaktperson och den blivande kontaktpersonen gör tillsammans upp en plan för uppdraget, där syfte och innehåll är tydligt. Kommunen har regelbundna uppföljningsträffar och kan vid behov ge stöd och hjälp till kontaktpersonen.

Ta del av andras erfarenheter

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av olika berättelser om hur det är att vara kontaktperson.

Är du intresserad?

Skicka in en intresseanmälan för att vara kontaktperson för barn och unga. Anmälan gör du via e-tjänsten högst upp på sidan.

Behov av kontaktperson

Du som är i behov av en kontaktperson, läs om hur du kan få en kontaktperson.

Senast uppdaterad:

Publicerad: