Att vara kontaktfamilj för barn och ungdomar

En kontaktfamilj stöder barn i en familj som av olika anledningar lever i en utsatt situation. För många av dessa barn och ungdomar är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj med vuxna som kan ge stöd och stimulans. Kontaktfamiljen fungerar som ett komplement till barnets egen familj och tar emot barnet i sitt hem, vanligtvis två helger per månad.

Du som vill bli kontaktfamilj kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du behöver inte ha barn själv, men det är viktigt att barnet eller ungdomen som kommer till sin kontaktfamilj kan bli delaktig i familjen och känner sig välkommet. Uppdraget kräver ett gott samarbete med föräldrarna.

Du bör vara minst 25 år för att ta uppdrag som kontaktfamilj.

Vi behöver fler kontaktfamiljer

Vi söker trygga och stabila vuxna människor som har möjlighet att ta emot ett eller flera barn i sitt hem, en eller två helger per månad och ibland under lov. En helg innebär två hela dygn från fredag till söndag. Du behöver ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot barn med olika behov.

Stöd och ersättning

En handläggare på socialkontoret ansvarar uppdraget samt för att kontinuerligt följa upp insatsen. En kortare introduktionsutbildning ingår.

Uppdraget som kontaktfamilj baseras på privatpersoners önskan och möjlighet att hjälpa och stödja ett barn som har det svårt. Den ekonomiska ersättning som utgår för uppdraget ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg uppdraget kräver.

Ersättningen du får som kontaktfamilj är uppdelad i en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel. Ersättningsnivån varierar utifrån uppdragets art, omfattning och svårighetsgrad.

Läs mer om ersättningsnivåerna för kontaktfamiljer till barn (SKR:s webbplats).

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Första steget är att du skickar in en intresseanmälan via länken "Anmäl intresse för att vara kontaktfamilj", högst upp på sidan.

En handläggare ringer sedan upp dig, vanligtvis inom en till två veckor, då får du mer information om vad det innebär att vara kontaktfamilj och du får tillfälle att ställa frågor. Handläggaren kommer även att ställa grundläggande frågor till dig för att kunna göra en första bedömning avseende din och din familjs förutsättningar att ta ett uppdrag.

Utredning

Under eller efter det första samtalet får du veta om en utredning kommer att inledas eller inte. Utredning av kontaktfamilj är lagstadgad och något som alla våra uppdragstagare måste genomgå.

Du som lämnar in en intresseanmälan om att bli uppdragstagare för barn och ungdom kan när som helst pausa eller återta din intresseanmälan eller avbryta utredningen. Likaså kan även handläggare när som helst göra bedömningen att avbryta processen men först efter att en dialog ägt rum.

I början av utredningsprocessen måste du och övriga vuxna i ditt hem samtycka till att Socialnämnden i Örebro får hämta in uppgifter om dig och din familj från följande myndigheter:

  • Socialnämnden, Örebro kommun (socialregister)
  • Polisen (misstanke- och belastningsregister)
  • Transportstyrelsen
  • Kronofogdemyndigheten
  • Länsstyrelsen
  • Försäkringskassan.

Utredningsperioden varierar tidsmässigt men sträcker sig vanligtvis över flertalet månader och kan innebära flertalet möten, hembesök och övriga kontakter tillsammans med ansvariga handläggare.

Utbildning

Efter utredningen får du gå en utbildning tillsammans med andra nya kontaktfamiljer för att lära dig mer om uppdraget.

Det kan ta tid tills en barn flyttar hem till er

Eftersom vi lägger ner stor omsorg på att hitta rätt familj till varje enskilt barn kan det ta tid innan ett barn flyttar hem till er, förutsatt att du och din familj blir godkända som kontaktfamilj. När vi tillsammans tror att ett aktuellt barn skulle passa bra i er familj får ni träffa barnets föräldrar innan båda parterna bestämmer om barnet ska hälsa på i kontaktfamiljen och påbörja inskolning. Det är självklart viktigt att parterna funkar ihop!

Ta del av andras erfarenheter

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av olika berättelser om hur det är att vara kontaktfamilj.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om uppdraget som kontaktfamilj kan du höra av dig till oss på telefon via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: