Sjuklöneersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro

Det är kommunens ansvar att ersätta assistansanordnaren för de faktiska merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Med merkostnader menas sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar för den ordinarie assistenten. Förutsättningen för att ersättning ska betalas ut är att en vikarie har varit tillsatt.

Ändrade regler på grund av Covid-19

Perioderna 1 augusti 2020 – 30 september 2021 och 1 december 2021 – 31 mars 2022

Staten står för sjuklönekostnader som är högre än vad som kan anses normalt. Detta beräknas enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kommunen står dock fortfarande för övriga merkostnader (kollektivavtalsbundna avgifter och semesterersättning).

Ansökan

Ansökan om sjuklöneersättning enligt 9 § 2 LSS görs som vanligt i e-tjänsten. Om sjuklönen betalats ut under någon av ovanstående perioder kommer ett automtiskt avdrag göras.

Ansök om sjuklöneersättning

När ansökan görs av ombud hos assistanssamordnare måste kommunen ha en godkänd fullmakt från den assistansberättigade. Fullmakten ska avse namngivet/namngivna ombud hos assistanssamordnaren.

Uppgifter som ska finnas med i ansökan

  • Datum och antal timmar som den ordinarie assistenten varit sjuk.
  • Uppgift om utbetalad sjuklön för den ordinarie assistenten ska styrkas med lönespecifikation.
  • Tidrapporter som visar att vikarie har tillsatts under den tid som ordinarie assistent varit sjukfrånvarande.

Att tänka på vid ansökan

  • Denna ersättning ges genom beslut enligt 9 § 2 LSS. Faktura ska inte skickas. Ersättning kan betalas ut först efter att ansökan har inkommit och blivit utredd.
  • Fullmakt ska skickas till Utredningsenheten LSS/SoL tillsammans med den första ansökan.
  • Ansökan, tidrapporter, kompletteringar, fullmakter etc. ska bifogas med ansökan via e-tjänsten.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se