På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Personlig assistans från Örebro kommun

Personlig assistans från Örebro kommun erbjuder dig en personlig assistans med kvalitet och omtanke. Vårt mål är att förenkla din vardag genom att hjälpa till med kompetent och kvalitetssäkrad assistans. God kvalitet - det är vårt vinstintresse!

Helhet, ansvar, delaktighet och respekt är det vi värdesätter. Vi tar ansvar för att du får den hjälp du har blivit beviljad. För att möta dina behov omprioriterar vi ständigt i vår organisation. Vi planerar din assistans tillsammans med dig och din omgivning. Du påverkar och bestämmer hur din vardag ska se ut.

Tillsammans med din personliga assistent har du möjlighet att öka din livskvalitet och ta del av vad samhället har att erbjuda. Vi respekterar dina intressen och din integritet. Du ska känna trygghet med Örebro kommun som assistansanordnare. Vi finns till för dig!

Örebro kommun som assistansanordnare innebär att

  • Du överlämnar utredning och beslut som fattats av Försäkringskassan eller kommunen till oss som utförare.
  • Du meddelar Försäkringskassan att betala ut assistansersättning till Örebro kommun.
  • Du överlämnar arbetsgivaransvaret till Örebro kommun.
  • Du har inflytande över bemanning av assistansen.
  • Du planerar assistansen upplägg och genomförande tillsammans med kommunen.
  • Kommunen, i samråd med dig, ansvarar för rekrytering och anställning av assistenter, lönesättning, arbetsledning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, kompetensutveckling och åtgärder för att tillgodose kraven på en god arbetsmiljö.

Planering och genomförande av din assistans

Enhetschefen planerar din assistans tillsammans med dig eller din företrädare. Utifrån de timmar du fått beslutat att få hjälp planerar vi tillsammans hur, var och när assistansen ska utföras.

Vi går igenom vilka kvalifikationer den eller de personer behöver ha som ska arbeta hos dig. En så kallad genomförandeplan upprättas som sedan följs upp minst en gång per år

Vid rekrytering av personliga assistenter finns två tillvägagångssätt, båda med inflytande från, och i samråd, med dig.

  • Du presenterar förslag på personer du anser vara lämpliga för att utföra assistansen hos dig.
  • Enhetschefen presenterar den eller de möjliga assistenter som bedöms uppfylla de kvalifikationer som krävs. Du är delaktig inför beslut.

I båda fallen är det enhetschefen som bedömer och beslutar om anställning är aktuell. Vi anställer endast personer vi anser som lämpliga, eftersom vi vill kunna garantera assistans med en god kvalitet.

Ersättning och kostnader

Kommunen utför assistansen och tar hand om den ersättning som Försäkringskassan eller Örebro kommun utrett och beslutat. Ersättningen används till lönekostnader, administrationskostnader och assistentomkostnader.

Assistentomkostnader

Kommunen ersätter omkostnader för din assistent när ni gör olika aktiviteter. Aktiviteterna ska utgå från ditt intresse eller dina behov.

Exempel på assistent­omkostnader är resor, mat, fika och inträdesavgifter. Högre omkostnader ska i förväg kommuniceras med enhetschef på kommunen. Alla omkostnader ska redovisas med kvitto.

Om assistentens närvaro medför extra kostnader för dig, som till exempel kaffebryggare, mikrovågsugn eller liknande, räknas detta som assistentomkostnader. Likaså personalens eventuella behov av arbetskläder.

Redovisning av tid

Vid varje månads slut skickar kommunen en räkningsblankett till Försäkringskassan som redovisning. Du godkänner uppgifterna genom att skriva under den. Om Försäkrings­kassan beslutat att du inte behöver redovisa tid ska det beslutet lämnas till kommunen.

Arbetsgivaransvar

Örebro kommun är arbetsgivare för personalen som utför din assistans. Din personliga assistent kan få stöd och arbetsledning från en enhetschef på kommunen. Din personliga assistent omfattas av arbetsrättsliga lagar, avtal, riktlinjer och policys för medarbetarskap.

Som arbetsgivare värnar vi om assistenternas psykiska, fysiska och psykosociala arbetsmiljö, att arbetstidsregler ska följas är ett exempel.

För att erbjuda assistans med hög kvalitet erbjuds personalen kontinuerlig och anpassad kompetensutveckling. Assistenterna deltar även i arbetsplatsträffar cirka 1 gång/månad. Om behov finns, ersätts assistenten med en vikarie vid dessa tillfällen.

För att assistansen ska kunna genomföras på ett säkert och tryggt sätt, både för dig och för din assistent, kan nödvändiga hjälpmedel behövas eller viss bostadsanpassning behöva göras.

För att din assistans ska kunna utföras som du önskar behöver nya personliga assistanser en bra introduktion och inskolning på plats hos dig. För att assistansen ska kunna fungera också vid ordinarie personals frånvaro måste vikarier kontinuerligt skolas in.

Tystnadsplikt

Kommunens personliga assistenter har tystnadsplikt om dina personliga förhållanden enligt sekretesslagen och det gäller även den som slutat arbeta hos dig. Enligt lag är personalen också skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden som rör en person som får insats enligt LSS, så kallad Lex Sarah.

Förändring eller avslut

Om du vill förändra eller pausa assistansen från Örebro kommun meddelar du det minst 14 dagar i förväg. Om du vill byta assistent måste du meddela oss minst en månad i förväg.

Om du vill säga upp din assistans meddelar du detta skriftligen till ansvarig enhetschef. Uppsägningstiden är tre månader.

Synpunkter

Vi arbetar med ständig förbättring och tar gärna del av dina synpunkter.

Lämna en synpunkt.

Du kan också lämna synpunkter till din personliga assistent och till enhetschefen.


Kontakt - personlig assistans från Örebro kommun

Kontaktperson: Nina Eriksson, avdelningschef.

Telefon: 019-21 42 07.

E-post: nina.a.eriksson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson