Egenkontroll avvikelser och klagomål

 • Egenkontroll för avvikelser och klagomål

  Egenkontroll

  Omfattning

  Verktyg

  Granskning i teamet -Avvikelseprocessen

  2 ggr per år

  Avvikelsemodul

  Följa trender och mönster i hälso-och sjukvårds-avvikelser samt patienters och dess närståendes klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården

  Minst 3 ggr/år

  Avvikelsemodul Patientnämnd, IVO, avvikelsemodul och annat

Inledning

Samtliga enhetschefer ska tillsammans med närmaste teamet delta i granskning under året. Granskningen bör göras flera gånger under året.

Syfte och mål

Syftet och mål med granskningen är att systematiskt kontrollera att alla steg i avvikelseprocessen följs, att identifiera eventuella förbättringsbehov och genomföra åtgärder för att höja kvaliteten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: