Egenkontroll läkemedelshantering

Egenkontroll för läkemedelshantering

Egenkontroll

Omfattning

Verktyg

Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd med apotek

1 ggr per år

2023- Akut och buffertförråden ska granskas maj-juni

Rapport 

Chefer med ansvar för sjuksköterskor ska följa upp att kontroller genomförs enligt riktlinjer och rutiner om läkemedelshantering och läkemedelsförråd. Uppföljning att aktuella kontroller utföras ska göras fortlöpande under året.

Syfte och mål

  • att kontroller utförs enligt riktlinjer och rutiner för att säkerställa läkemedelshantering och förvaring
  • att identifierade förbättringsbehov och genomföra åtgärder för att säkra kvaliteten
Senast uppdaterad:

Publicerad: