Egenkontroll hälso-och sjukvårdsdokumentation

Egenkontroll för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Egenkontroll

Omfattning

Verktyg

Kollegial journalgranskning legitimerad personal

2 ggr/år

Protokoll

Journalsystem
Treserva

Inledning

För att uppfylla kraven i Patientdatalagen SF 2008:355 och Socialstyrelsens föreskrifter journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSFL-FS 2016:40) är verksamheten skyldig att granska hälso- och sjukvårdsdokumentationen årligen.

Syfte och mål

Syftet är att höja kvaliteten i dokumentationen av hälso- och sjukvården genom att:

  • identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder i verksamheten.
  • Få en lärande process genom den kollegiala granskningen
  • identifiera goda exempel och sprida dem i verksamheten.
Senast uppdaterad:

Publicerad: