Annat avfall för hushåll

På återvinningscentralerna kan vi ta emot de flesta typer av avfall som ett hushåll producerar. Vissa typer av avfall kan vi inte ta emot, som t.ex. bildäck som ska lämnas hos däckförsäljare eller som kan lämnas på Atleverket mot en avgift.

Bildäck

Bildäck ska du lämna hos din däckåterförsäljare eller på Atleverket mot en avgift. Atleverkets mottagningsavgifter för osorterat avfall hittar du här.

Skrotbilar

Bilskrotning omfattas av ett producentansvar och skrotbilar eller uttjänta bilar ska lämnas till aktoriserad bilskrot.

Döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur kan antingen lämnas till ett djurkrematorium eller grävas ner på den egna fastigheten. För nedgrävning av häst krävs godkännande av platsen från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen. Mindre sällskapsdjur kan även läggas väl emballerat i kärlet för restavfall.

Sprängämnen, ammunition och fyrverkerier

Ej avfyrade fyrverkerier lämnas till Nerikes brandkår kostnadsfritt. Nastagatan 10A. Anmäl i receptionen. Det är viktigt att du lämnar dem utanför.

Asbest- och eternitplattor

Enstaka asbest- och eternitplattor lämnas på återvinningscentralen och måste vara förpackat när det lämnas.

Större mängder, 10 plattor eller fler, lämnas till Atleverket mot avgift. Tänk på att ventilationsrör till spisfläktar kan innehålla asbest. De ska deponeras på Atleverket.

Slam och latrin

Det finns olika sätt att ta hand om latrin och slam. Läs mer på sidan Slam, latrin och fosforfilter om vilka alternativ du kan välja mellan.

Invasiva främmande växtarter

Lämna invasiva växter till personalen på någon av våra bemannade återvinningscentraler, väl förpackade i plastsäckar. Om du bara har några stycken kan du slänga dem i restavfallspåsen, men kom ihåg dubbelknuten för förslutning. Lägg inte invasiva främmande arter i trädgårdsavfall, kompost eller i matavfallspåse då dessa blir biogas och biogödsel.

På Naturvårdsverkets webb finns information om och bilder på hur de invasiva växterna ser ut och hur du behandlar dem. I Örebro är dessa invasiva växter vanligast:

Vill du veta mer om invasiva arter? Mer information hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer om hur Örebro kommun hanterar invasiva främmande arter

Använd Återvinningsguiden

Saknar du svar på hur du sorterar? Använd Återvinningsguiden för att ta reda på hur du sorterar avfall.

Senast uppdaterad:

Publicerad: