VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Taxor och avgifter – avfall

Avfallstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. Alla betalar en fast avgift som är kopplad till boendeform.

Taxa från 1 januari 2020

I tabellen här nedanför hittar du taxan för småhus och fritidshus.
Taxan i sin helhet kan du ladda ner här. (pdf, 1.3 MB)

Bestämmelser

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, stimulera till ökad återvinning och finansiera verksamheten.

Taxan består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera gemensamma kostnader för insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentraler, miljöinsatser på Atleverket och gamla avfallsupplag.

Den rörliga avgiften påverkas bland annat av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, vikt och dragavstånd. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

Avgiften avser årspris i kronor, om inget annat anges.

Avgiftsskyldighet och betalning

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är var och en som anlitar eller har skyldighet (enligt miljöbalken, kap. 15) att anlita Örebro kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas fastighetsägaren som abonnent.

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till Örebro kommun. Faktura kan dock efter godkännande av Örebro kommun skickas till nyttjanderättshavaren men fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid.

Giltighetstid

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 då tidigare gällande taxa upphör att gälla.

Abonnentens åliggande

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa.

Abonnent ska snarast till Tekniska förvaltningen anmäla flytt eller ändring som berör abonnemanget.

Abonnent som inte anmäler förändring som skulle medföra högre avgift påföres den höjda avgiften retroaktivt för den tid som felet varit, för maximalt tre år.

Då abonnent ska ställa fram behållare för hämtning ska den/de placeras väl synligt på av Tekniska förvaltningen anvisad plats före 06.00 på hämtningsdagen.

Det är verksamhetsinnehavares skyldighet att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall och/eller hushållsavfall.

För övriga bestämmelser, se ”Örebro kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall”.

A. Abonnemang för hemkompostering

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter var åttonde vecka

847 kr/år

492 kr/säsong

130 liter var fjärde vecka

993 kr/år

565 kr/säsong

130 liter varannan vecka

1 285 kr/år

711 kr/säsong

240 liter varannan vecka

1 780 kr/år

958 kr/säsong

370 liter varannan vecka

2 365 kr/år

1 251 kr/säsong

Kompostbehållare ingår inte i priset.

B. Abonnemang för hämtning av matavfall

Matavfallskärl på 130-liter ingår i priset. Matavfallskärlet hämtas alltid varannan vecka.

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter var åttonde vecka

847 kr/år

492 kr/säsong

130 liter var fjärde vecka

993 kr/år

565 kr/säsong

130 liter varannan vecka

1 285 kr/år

711 kr/säsong

240 liter varannan vecka

1 780 kr/år

958 kr/säsong

370 liter varannan vecka

2 365 kr/år

1 251 kr/säsong

 

C. Abonnemang för hämtning av osorterat avfall

Restavfallskärl ingår i priset.

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter varannan vecka

2 755 kr/år

1 446 kr/säsong

240 liter varannan vecka

4 578 kr/år

2 357 kr/säsong

370 liter varannan vecka

6 733 kr/år

3 434 kr/säsong

Frågor om taxan för hushållsavfall

Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00, Drottninggatan 5, Örebro.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad: 4 september 2020

Publicerad: 15 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se