VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Taxor och avgifter – avfall

Avfallstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. Alla betalar en fast avgift som är kopplad till boendeform.

Höjd avfallstaxa

Under 2021 höjs taxan för kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall) på grund av generella kostnadsökningar i samhället.

  • Från och med 1 januari 2021 höjs den fasta taxan för avfallsabonnemang generellt med 2,5 procent och den rörliga delen med 3 procent. För dig som bor i villa och sorterar ut matavfall blir ökningen ungefär 35 kr per år.
  • Schemalagd tömning av enskilda avlopp höjs från 910 kr till 1 100 kr (höjs 1 januari). Kostnader för övriga tjänster för enskilda avlopp påverkas i samma storleksordning (höjs 1 april).
  • Taxan för hämtning av grovavfall i bostad sänks från årsskiftet från 500 kr till 395 kr för fem enheter. Syftet är att stimulera till återanvändning.

Taxa från 1 januari 2021

I tabellen här nedanför hittar du taxan för småhus och fritidshus.
Taxan i sin helhet kan du ladda ner här. Pdf, 481.3 kB. (Pdf, 481.3 kB)

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, stimulera till ökad återvinning och finansiera verksamheten.

Taxan består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera gemensamma kostnader för insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentraler, miljöinsatser på Atleverket och gamla avfallsupplag.

Den rörliga avgiften påverkas bland annat av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, vikt och dragavstånd. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

Avgiften avser årspris i kronor, om inget annat anges.

Avgiftsskyldighet och betalning

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är var och en som anlitar eller har skyldighet (enligt miljöbalken, kap. 15) att anlita Örebro kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas fastighetsägaren som abonnent.

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till Örebro kommun. Faktura kan dock efter godkännande av Örebro kommun skickas till nyttjanderättshavaren men fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid.

Giltighetstid

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare gällande taxa upphör att gälla.

Abonnentens åliggande

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa.

Abonnent ska snarast till Tekniska förvaltningen anmäla flytt eller ändring som berör abonnemanget.

Abonnent som inte anmäler förändring som skulle medföra högre avgift påföres den höjda avgiften retroaktivt för den tid som felet varit, för maximalt tre år.

Då abonnent ska ställa fram behållare för hämtning ska den/de placeras väl synligt på av Tekniska förvaltningen anvisad plats före 06.00 på hämtningsdagen.

Det är verksamhetsinnehavares skyldighet att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall och/eller kommunalt avfall.

För övriga bestämmelser, se ”Örebro kommuns föreskrifter om hantering av kommunalt avfall”.

A. Abonnemang för hemkompostering

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter var fjärde vecka

1 020 kr/år

580 kr/säsong

130 liter varannan vecka

1 321 kr/år

730 kr/säsong

240 liter varannan vecka

1 830 kr/år

985 kr/säsong

370 liter varannan vecka

2 433 kr/år

1 286 kr/säsong

Kompostbehållare ingår inte i priset.

B. Abonnemang för hämtning av matavfall

Matavfallskärl på 130-liter ingår i priset. Matavfallskärlet hämtas alltid varannan vecka.

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter var fjärde vecka

1 020 kr/år

580 kr/säsong

130 liter varannan vecka

1 321 kr/år

730 kr/säsong

240 liter varannan vecka

1 830 kr/år

985 kr/säsong

370 liter varannan vecka

2 433 kr/år

1 286 kr/säsong


C. Abonnemang för hämtning av osorterat avfall

Restavfallskärl ingår i priset.

Storlek restavfallskärl

Småhus

Fritidshus

130 liter varannan vecka

2 815 kr/år

1 487 kr/säsong

240 liter varannan vecka

4 712 kr/år

2 426 kr/säsong

370 liter varannan vecka

6 932 kr/år

3 535 kr/säsong

Priserna gäller från och med 2021-01-01 och är inklusive moms. I priset ingår den fasta avgiften.

Hämtningsperiod för fritidshus jämna veckor 20–40.

Hämtningsperiod för fritidshus udda veckor 19–39.

Frågor om taxan för kommunalt avfall

Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00, Drottninggatan 5, Örebro.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se