Farligt avfall

Farligt avfall ska sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen.

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som brandfarligt, hälsovådligt eller förvaras oåtkomligt för barn klassas ofta som farligt avfall.

Farligt avfall informationsblad. Pdf, 244.5 kB.

Exempel på farligt avfall

  • Elavfall som batterier, ljuskällor, lampor och elektroniska prylar som mobiltelefoner, leksaker med sladd/batteri, hårtork, tv, dammsugare.
  • Lösningsmedel för rengöring och spädning som tändvätska, lacknafta, Klorin, glykol. Även pulvriserade medel som propplösare. Nagellacket.
  • Färg-, lim- och lackrester i burk eller som spray.
  • Bekämpningsmedel. Råttgift, insekts- och växtdödare.
  • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin.
  • Läkemedel. Gamla läkemedel ska lämnas till apoteket eller till farligt avfall-bilen.

Var lämnar jag farligt avfall?

I återvinningsguiden kan söka på hur du sorterar farligt avfall. Lämna det sedan till någon av våra återvinningscentraler.

Förpacka det farliga avfallet ordentligt, gärna i originalförpackning. Märk upp med vad det innehåller. Högsta vikt per förpackning är 10 kilo.

Lämna ditt avfall till farligt avfall-bilen

Ta med dig ditt farliga avfall till farligt avfall-bilen när den kommer till ditt område. Farligt avfall-bilen åker runt i kommunen under april–maj och september–oktober varje år.

Läs mer och se turlista här.

Hämtning av elavfall (och grovavfall)

Du kan beställa hämtning av större elavfall och grovavfall. På sidan om grovavfall hittar du mer information, pris och beställning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: