Restavfall, så här sorterar du

Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har sorterat ut förpackningar, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet

  • fimpar, tobak och snus
  • ljusstumpar, utnötta kläder och skor
  • kuvert och post-it-lappar
  • kattsand
  • tandborste
  • disktrasor
  • tops, blöjor, bindor och kondomer

I Återvinningsguiden kan du se hur ditt avfall ska sorteras.

Matolja från fritering eller olika inläggningar hälls först i en pappersförpackning med skruvkork eller liknande och sedan i restavfall. Du kan även lämna det på en av kommunens bemannade återvinningscentraler.

Spola aldrig ner olja och matfett i diskhon.

Hjälp oss genom att packa ditt avfall på rätt sätt

När vi ska hämta ditt avfall är det viktigt att det är väl packat, i till exempel en plastpåse som är ordentligt hopknuten med en dubbelknut. På så sätt undviker vi att skräpa ner när vi hämtar avfallet.

Särskilt viktigt är det att knyta ihop påsen med dubbelknut

  • om påsen innehåller aska, slipdamm, sot och sågspån som kan skapa andningsproblem för vår personal,
  • om du bor i en villa-/fritidshus med möjlighet till färgsortering eftersom restavfallet går igenom sorteringsanläggningen för färgsortering oavsett om du nyttjar tjänsten eller ej. Information om färgsortering.
Dubbelknut på påse.

Textil

Att materialåtervinna trasig textil är mycket svårt och görs i mycket liten skala idag. Vi följer utvecklingen och hoppas att tekniken kan skalas upp så att det på sikt kommer gå att materialåtervinna stora volymer trasig textil. Idag får man kasta det i restavfallet och det blir till energiåtervinning.

Hela kläder kan man lämna på Åternyttan på Mellringe återvinningscentral där föreningarna Myrorna, Röda Korset, Ge för livet, Emmaus Åkvarn och Reform tar hand om det och säljer det i sina Second hand affärer. Det går också bra att lämna till föreningarna genom deras egna lösningar på insamlingssystem av textil.

Senast 2025 ska textilavfall samlas in separat enligt EU:s nya avfallsdirektiv.

Senast uppdaterad:

Publicerad: