Hämtning av bygg- och rivningsavfall

Du kan endast boka hämtning av bygg- och rivningsavfall om du som privatperson utfört rivning eller byggnation själv, utan anlitad firma eller hantverkare.

Vid bokning av hämtning väljer du om du ska sortera avfallet i säck eller container. När du gjort ditt val levereras säck eller container enligt följande:

 • Säckar för ditt byggavfall lämnas till dig inom tre dagar från din beställning.
 • Container för ditt byggavfall ställs ut inom fem dagar från din beställning.

Vi kommer sedan och hämtar din säck eller container fem dagar efter att du gjort din beställning för hämtning.

Två stora avfallscontainrar i metall och en boxformad säck med text på säcken som säger "Storsäck" samt text och siffror som visar att boxen är en kubikmeter stor.

Containrar eller säck som du kan beställa för ditt avfall. Vilken av de två containrarna du får beror på vilken som finns tillgänglig.

Tillstånd

Behöver du ställa ut säck och container på en offentlig plats, exempelvis på en trottoar, behöver du ansöka om tillstånd för det från polisen. Ansök om polistillstånd - användning av offentlig plats.

Betalning

Du betalar via din Avfall- och VA-faktura. Om du inte har avfallsabonnemang skickar vi faktura till din adress.

Sortering och felsortering

Vi hämtar följande sorterade avfallsfraktioner:

 • Trä
 • Tryckimpregnerat trä
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Markera med ett kryss på säcken för den avfallsfraktion du sorterat. Säckarna får inte vara överfulla med exempelvis långa brädor eller annat som sticker upp från säcken. Säckarna skall vara stängda.

Vid felsortering av ditt avfall lämnas din säck eller container kvar och du får sortera om dem. Du får betala en avgift på 1 500 kr för ytterligare en hämtning av säck eller 1 150 kr för container.

Framkomlighet

Din säck och container lämnas kvar om hinder finns i vägen för hämtning.

För kranbilar ska det vara fri lyftyta ovanför fordonet, behållaren och lyftvägen. Det är inte tillåtet att lyfta avfallet över byggnader och fordon.

Priser för hämtning via säck eller container

Hämtning med säck

 • Hämtningsavgift: 1 500 kr
 • Säckpris (styck): 150 kr

Exempel: Hämtning av fem säckar blir 2 250 kr plus behandlingsavgift.

Du får inte använda egna säckar utan bara de som du beställer via e-tjänsten.

Hämtning med container

 • Utställningsavgift: 1 150 kr
 • Hämtningsavgift: 1150 kr
 • Hyra per vecka (miniavgift 200 kr)

Exempel: En container under en vecka blir 2 500 kr plus behandlingsavgift.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgift tillkommer för de olika avfallsfraktionerna.

Behandlingsavgift för de olika fraktionerna

Avfallsfraktion

Pris

Trä

275 kr/ton

Impregnerat trä

2 412 kr/ton

Mineral Tegel/betong/klinker/sten

875 kr/ton

Metall

50 kr/ton

Glas

1 875 kr/ton

Plast

1 875 kr/ton

Gips

1 450 kr/ton

Lämna avfall själv till återvinningscentral

Som privatperson har du möjlighet att själv lämna ditt sorterade och återvinningsbara bygg- och rivningsavfall kostnadsfritt till en återvinningscentral. Du betalar en avgift för osorterat avfall på Atleverkets återvinningscentral.

Du hittar till Örebro kommuns olika återvinningscentraler och vad som gäller där här.


Senast uppdaterad:

Publicerad: