Trädgårdsavfall, så här sorterar du

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall. Du kan kompostera det själv hemma i trädgården, köra det till en av kommunens återvinningscentraler eller till ett ris- och kompostupplag, eller beställa ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfallet.

Du får inte lägga trädgårdsavfall i ditt gröna kärl för restavfall.

Vad är trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter, mindre mängder av frukt och mossa.

Kompostera trädgårdsavfallet själv

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. Läs mer om hur du kan kompostera ditt trädgårdsavfall.

Lämna trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler eller ris- och kompostupplag

Du kan köra ditt trädgårdsavfall till en av kommunens återvinningscentraler eller till ett ris- och kompostupplag.

Dela upp ditt trädgårdsavfall i:

Ris

Grenar, buskar och träd.

Kompost

Gräs, löv, frukt, mossa och växter.

Det är viktigt att du sorterar rätt, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt. Skilj på ris och kompost och se till att båda delarna är fria från jord, grus, sand, sten, stubbar och betong.

Invasiva växter

Invasiva främmande växter som Jättebalsamin, Jätteloka, Gul skunkkalla och Parkslide ska lämnas för behandling, läs mer på sidan Annat avfall för hushåll.

Stubbar tas inte emot på återvinningscentralerna

För omhändertagande och bortforslande av stubbar får du kontakta den privata marknaden.

Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Beställ abonnemanget via e-tjänsten Anmäl eller ändra avfallsabonnemang.

Schema för hämtning hittar du på sidan Sök tömningsdag på adress.

Kostnad för hämtning av trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall vecka 14–47 (kostnad per säsong)

240 liters kärl, hämtning varannan vecka 803 kronor.
240 liters kärl, hämtning var fjärde vecka 516 kronor.

Hämtning av trädgårdsavfall året runt (kostnad per år)

240 liters kärl en gång i veckan 2 149 kronor.
240 liters kärl varannan vecka 1 201 kronor.

Priserna är inklusive moms. Hela avfallstaxan hittar du här.

Det här får du lägga i kärlet

Löv, gräs, kvistar, buskklipp, sågspån, bark, ogräs samt en mindre mängd kasserad frukt och grönsaker från trädgården. Grenar och kvistar får inte vara längre än 30 centimeter.

Kärlet ska vara fritt från

Jord, grus, sand, sten, stubbar och betong.

Tänk på att inte lasta för tungt

Mindre mängder fallfrukt kan du även lägga i ditt bruna kärl för matavfall. Kom ihåg att inte lasta kärlet för tungt. Är tunnan för tung kan vi nämligen inte tömma den. Ett annat tips är att sprida ut fallfrukten över flera tömningstillfällen eller att lämna den på någon av kommunens ristippar eller återvinningscentraler.

Senast uppdaterad:

Publicerad: