Avfallsabonnemang

Du som bor i villa, radhus eller kedjehus behöver ha ett avfallsabonnemang, så att ditt avfall hämtas regelbundet. Du väljer själv vilken typ av hämtning av avfall du vill ha. Örebro kommun hämtar ditt restavfall, matavfall, trädgårds­avfall samt slam från enskild avloppsanläggning.

Ta del av fakturahistorik, tömningsschema med mera

Du som redan är kund kan bland annat se fakturahistorik och tömningsschema för dina avfallsabonnemang på "Min sida". Du loggar in med BankID. Information om BankID.

När du loggat in på Min sida klickar du på "Pågående ärenden" – där kan du ändra kontaktuppgifter, ta del av fakturahistorik med mera genom att klicka på länkarna under rubriken "Vatten- och avloppsärenden".

Om du har skyddade personuppgifter kan du inte logga in via Min sida. Kontakta istället Servicecenter, 019‑21 10 00.

Om du saknar BankID kan du logga in med kundnummer och personnummer på sidan Inloggning – vatten och avfall.

Min fakturahistorik

Se en översikt över och ladda ner dina fakturor.

Mina ansökningar

Se din historik, dina val och ändringar av abonnemang.

Schema över planerade hämtningar

Se dina inplanerade avfallshämtningar.

Händelsehistorik

Se dina tidigare tömningar, kärltvättar samt registrerade avvikelser.

Självservice för dig med vattenabonnemang

Om du har kommunalt vatten kan du även ta del av tjänster som rör din vattenförbrukning när du loggat in.

Ändra eller lägg till kontaktuppgifter

Som privatperson kan du ändra din e-postadress och dina telefonnummer samt ange om du vill ha SMS-information från oss via e-tjänsten Ändra kontaktuppgifter (vatten och avlopp samt avfall) . Om du saknar BankID kan du logga in med kundnummer och personnummer på sidan Inloggning – vatten och avfall.

Övriga ber vi ringa eller skicka e-post till Örebro kommuns Servicecenter för ändring av kontaktuppgifter.

Anmäla eller ändra avfallsabonnemang

Använd e-tjänsten "Anmäl eller ändra avfallsabonnemang" om du vill beställa avfallshämtning eller om du vill ändra i ditt avfallsabonnemang. Om du ska flytta kan du även anmäla ägarbyte för den nya fastigheten.

I e-tjänsten väljer du vilka abonnemang och vilket tömningsintervall du vill ha. Läs mer om de olika valen nedan.

Se kostnader för avfallsabonnemangen på sidan Taxor och avgifter – avfall.

  • 1. Välj ett av de obligatoriska abonnemangen
  • 2. Välj storlek och tömningsintervall för gröna tunnan (restavfall)
  • 3. Abonnemang slamtömning
  • 4. Avfallsabonnemang för hämtning av trädgårdsavfall

1. Välj ett av de obligatoriska abonnemangen

Hämtning av mat- och restavfall

Hämtning av mat- och restavfall är det vanligaste abonnemanget. Det är också det miljövänligaste alternativet då du själv sorterar ut ditt matavfall så att det kan återvinnas, rötas och bli till biogas och biogödsel.

Matavfallet lägger du i speciella papperspåsar som är biologiskt nedbrytbara. Därför ska du inte använda några andra påsar.

I abonnemanget ingår matavfallspåsar, en hållare till matavfallspåsen att använda i köket, en 140-liters brun soptunna för matavfall och en grön soptunna för restavfall.

Innan påsarna tar slut så lägger du en tom påse under locket på den bruna soptunnan för matavfall när det är dags för tömning. Då lämnar vi en bunt nya påsar till dig. Du kan även hämta ett mindre antal påsar på någon av våra fem återvinningscentraler.

Hemkompostering – endast hämtning av restavfall

Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt matavfall. Du köper själv din kompostbehållare. Restavfallet, som är det avfall som inte är komposterbart, lägger du i den gröna soptunnan som töms av oss. I den soptunnan får du inte lägga något komposterbart avfall.

Du komposterar under hela året och kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Inget miljö- eller hälsoskadligt avfall som till exempel cigarettfimpar, dammsugarpåsar eller kemikalier får läggas i komposten.

När du väljer detta abonnemang ska du även lämna uppgifter om din kompostbehållare. Om du väljer abonnemang via e-tjänsten lämnar du uppgifterna om kompostbehållaren där. Om du väljer abonnemang via blankett behöver du även skicka in uppgifter om kompostbehållaren via en blankett.

Här finns råd till dig som vill hemkompostera.

2. Välj storlek och tömningsintervall för gröna tunnan (restavfall)

Välj storlek och hur ofta gröna tunnan för restavfall ska tömmas. Normalt töms den varannan vecka. Sorterar du ut matavfallet och har en 140-liters grön tunna kan du få avfallet hämtat var fjärde vecka. Matavfallet i den bruna tunnan hämtas alltid varannan vecka.

Kommunalt avfall från småhus hämtas året om och kommunalt avfall från fritidshus hämtas vecka 19–40 (maj–september).

Mått på kärl
Volym, liter
140 l
240 l
370 l
Bredd, millimeter
484 mm
580 mm
770 mm
Djup, millimeter
550 mm
724 mm
805 mm
Höjd, millimeter
1 065 mm
1 072 mm
1 070 mm
Avfallskärl 140 l brun

140 liter

Avfallskärl 140 l grön

140 liter

Avfallskärl 240 l

240 liter

Avfallskärl 370 l

370 liter

Tömning av kärl

För att vi ska kunna tömma dina avfallskärl måste de kunna flyttas utan att avfall ramlar av. Kärlen måste lätt kunna skjutas och tömmas, de får alltså inte vara för tunga för underlaget. Det är alltid fastighetsägarens och abonnemangsägarens ansvar att se till att kärlen går att tömma.

Åttaveckorstömning

Om du är riktigt duktig på att sortera kommer du märka att det gröna restavfallskärlet inte kommer vara fullt inför tömning. Då kan du ansöka om åttaveckorstömning.

Det kan du göra när du har haft abonnemang för hemkompostering eller abonnemang för hämtning av mat- och restavfall i minst ett år.

Med åttaveckorstömning sorterar du som vanligt ut allt matavfall och lägger det i det bruna kärlet om du har hämtning av mat- och restavfall, eller lägger det i ditt eget kompostkärl om du har hemkompostering. Du sorterar också ut alla förpackningar, grovsopor, farligt avfall samt el- och elektronikavfall precis som vanligt.

Restavfallet, det avfall som inte går att sortera på annat sätt, lägger du i det gröna 140 literskärlet som vi sedan tömmer var åttonde vecka.

Du kan kontakta Servicecenter om du har frågor kring e-tjänsten eller abonnemanget.

3. Abonnemang slamtömning

Om du har en enskild avloppsanläggning med vattentoalett kan du beställa tömning av slammet.

Tömning av slam ska ske minst en gång per år. Fastigheter som används i liten omfattning kan dock beviljas tömning av det enskilda avloppet vartannat år. Kontakta Servicecenter för mer information.

Om du behöver tätare tömning och extratömning kan du även beställa detta genom Servicecenter.

Läs mer om slamtömning på sidan Slam, latrin och fosforfilter.

4. Avfallsabonnemang för hämtning av trädgårdsavfall

Välj om du vill ha hämtning av trädgårdsavfall under vecka 14–47 eller om du vill ha året runt-hämtning, samt hur ofta du vill ha hämtning.

Läs mer om trädgårdsavfall på sidan Trädgårdsavfall, så här sorterar du.

Vad händer efter min anmälan?

När din anmälan kommit in till Teknik- och serviceförvaltningen så skickar vi en bekräftelse på ditt val och meddelar när abonnemanget börjar gälla.

Med bekräftelsen följer mer information om abonnemanget du valt och hur du sorterar övrigt avfall, till exempel farligt avfall, elavfall, grovavfall och förpackningar.

Om du valt hämtning av mat- och restavfall levereras papperspåsar, påshållare samt matavfallskärl (brun tunna) och restavfallskärl (grön tunna) till dig. Om du valt hämtning av trädgårdsavfall levererar vi trädgårdsavfallskärl (240 l brun tunna).

Har du anmält ändring av kärlstorlek, ställ ut ditt kärl väl synligt vid tomtgräns.

Frågor

Har du frågor om avfallshantering, återvinning och återvinningscentraler eller hur du ska fylla i e‑tjänsten, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: