På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Avfallsabonnemang

Genom våra e-tjänster kan du hantera ditt befintliga abonnemang eller beställa ett nytt.

För att logga in behöver du ange ditt kundnummer och personnummer. Kundnumret finns på dina fakturor.

Du som är avfallskund hos Örebro kommun har tillgång till dessa tjänster

Min fakturahistorik

Se en översikt över och ladda ner dina fakturor.

Mina ansökningar

Se din historik, dina val och ändringar av abonnemang.

Schema över planerade hämtningar

Se dina inplanerade avfallshämtningar.

Anmäl reklamation

Anmäl exempelvis missad tömning eller trasigt kärl, eller kom med synpunkter på avfallshanteringen.

Ansökan om nytt abonnemang

Beställ abonnemang för hämtning av ditt matavfall eller trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall hämtas under perioden 1 april till 30 november.

Händelsehistorik

Se dina tidigare tömningar, kärltvättar samt registrerade avvikelser.

Ansökan/beställning

Beställ extrahämtning av ditt kärl, ansök om byte av kärlstorlek eller be att vi kontaktar dig.

Självservice för dig med vattenabonnemang

Om du har kommunalt vatten kan du även ta del av tjänster som rör din vattenförbrukning när du loggat in.

Ändra eller lägg till kontaktuppgifter

Endast för privatpersoner.

Logga in här om du vill ändra dina kontaktuppgifter. Du kan ändra din e-postadress och dina telefonnummer samt ange om du vill ha SMS-information från oss.

Övriga ber vi ringa eller skicka e-post till Örebro kommuns Servicecenter för ändring av kontaktuppgifter.

Om du behöver beställa ett nytt abonnemang gör du det via e-tjänsten

I e-tjänsten Välj avfallsabonnemang får du välja mellan de olika abonnemangen och valen du kan läsa mer om nedan. Läs om taxor och avgifter här.

  • 1. Välj ett av de obligatoriska abonnemangen A-C
  • 2. Välj storlek och tömningsintervall för gröna tunnan (restavfall)
  • 3. Abonnemang slamtömning
  • 4. Avfallsabonnemang för hämtning av trädgårdsavfall

1. Välj ett av de obligatoriska abonnemangen A-C

Hämtning av matavfall (abonnemang B)

Hämtning av matavfall, abonnemang B, är trots namnet det vanligaste abonnemanget. Det är också det miljövänligaste alternativet då du själv sorterar ut ditt matavfall så att det kan återvinnas, rötas och bli till biogas och biogödsel.

Matavfallet lägger du i speciella papperspåsar som är biologiskt nedbrytbara. Därför ska du inte använda några andra påsar.

I abonnemanget ingår matavfallspåsar, en hållare till matavfallspåsen att använda i köket, en 130-liters brun soptunna för matavfall och en grön soptunna för restavfall.

Innan påsarna tar slut så lägger du en tom påse under locket på den bruna soptunnan för matavfall när det är dags för tömning. Då lämnar vi en bunt nya påsar till dig. Du kan även hämta ett mindre antal påsar på någon av våra fem återvinningscentraler och i receptionen i Stadsbyggnadshus I Åbylundsgatan 8 A.

Hemkompostering (abonnemang A)

Hemkompostering, abonnemang A, innebär att du själv tar hand om ditt matavfall. Du köper själv din kompostbehållare. Restavfallet, som är det avfall som inte är komposterbart, lägger du i den gröna soptunnan som töms av oss. I den soptunnan får du inte lägga något komposterbart avfall.

Du komposterar under hela året och kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Inget miljö- eller hälsoskadligt avfall som t.ex. cigarettfimpar, dammsugarpåsar eller kemikalier får läggas i komposten.

När du väljer detta abonnemang ska du även bifoga uppgifter om din kompostbehållare. Blankett för detta hittar du här.

Hämtning av osorterat avfall (abonnemang C)

Hämtning av osorterat avfall, abonnemang C, är det dyraste av våra tre abonnemang då det är det abonnemang som belastar miljön mest. Abonnemang C innebär att ditt matavfall inte kan rötas och bli till biogödsel eftersom du inte sorterar ut matavfallet. Det läggs osorterat i ett och samma kärl som allt annat avfall.

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i det osorterade avfallet.

2. Välj storlek och tömningsintervall för gröna tunnan (restavfall)

Välj storlek och hur ofta gröna tunnan för restavfall ska tömmas. Normalt töms den varannan vecka. Sorterar du ut matavfallet och har en 130-liters grön tunna kan du få avfallet hämtat var fjärde vecka. Matavfallet i den bruna tunnan med hämtas alltid varannan vecka.

Tömning av kärl

För att vi ska kunna tömma dina avfallskärl måste de kunna flyttas utan att avfall ramlar av. Kärlen måste lätt kunna skjutas och tömmas, de får alltså inte vara för tunga för underlaget. Det är alltid fastighetsägarens och abonnemangsägarens ansvar att se till att kärlen går att tömma.

Åttaveckorstömning

Om du är riktigt duktig på att sortera kommer du märka att det gröna restavfallskärlet inte kommer vara fullt inför tömning. Då kan du ansöka om åttaveckorstömning. Det kan du göra när du har haft abonnemang för hemkompostering (abonnemang A) eller abonnemang för hämtning av matavfall (abonnemang B) i minst ett år. Du kan alltså inte ha åttaveckorstömning om du har hämtning av osorterat avfall (abonnemang C).

Med åttaveckorstömning sorterar du som vanligt ut allt matavfall och lägger det i det bruna kärlet om du har abonnemang B, eller lägger det i ditt eget kompostkärl om du har abonnemang A. Du sorterar också ut alla förpackningar, grovsopor, farligt avfall samt el- och elektronikavfall precis som vanligt. Restavfallet, det avfall som inte går att sortera på annat sätt, lägger du i det gröna 130 literskärlet som vi sedan tömmer var åttonde vecka.

Ansökan gör du på blanketten Ansökan om avfallsabonnemang med åtta veckors hämtningsintervall som du hittar på självservicesidorna. Du kan även ringa Servicecenter 019-21 10 00 för hjälp med att fylla i blanketten eller om du har andra frågor kring abonnemanget.

3. Abonnemang slamtömning

Om du har en enskild avloppsanläggning med vattentoalett kan du beställa tömning av slammet genom e-tjänsten Välj avfallsabonnemang.

Tömning av slam och latrin ska ske minst en gång per år. Fastigheter som används i liten omfattning kan dock beviljas tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år. Kontakta Servicecenter för mer information.

Om du behöver tätare tömning och extratömning kan du även beställa detta genom Servicecenter.

4. Avfallsabonnemang för hämtning av trädgårdsavfall

Välj om du vill ha hämtning av trädgårdsavfall under vecka 14-47 eller om du vill ha året runt-hämtning. Kontakta Servicecenter.

Vad händer sedan?

När din anmälan kommit in till Tekniska förvaltningen så skickar vi en bekräftelse på ditt val och meddelar när abonnemanget börjar gälla. Om du valt hämtning av matavfall levereras papperspåsar, påshållare och matavfallskärl till dig.

Med bekräftelsen följer mer information om abonnemanget du valt och hur du sorterar övrigt avfall t.ex. farligt avfall, elavfall, grovavfall och förpackningar.

Frågor

Har du frågor om om avfallshantering, återvinning och återvinningscentraler eller hur du ska fylla i e-tjänsten, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad: 13 november 2017

Publicerad: 10 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se