Minska ditt avfall

Vi är redan duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall i Örebro kommun. Men nu är det dags för nästa steg – att minska mängden avfall som uppstår. Små förändringar i vardagen som görs av många gör stor skillnad på sikt. På den här sidan hittar du tankeväckande fakta och tips på hur du kan minska ditt avfall.

Innehåll på sidan

Osynligt avfall

Något som få tänker på är att det mesta avfallet är osynligt. Det beror på att det bildas avfall för att producera saker. Så när du ser ett avfall i form av en mobiltelefon på cirka 170 g så har den genom utvinning av råvaror och vid tillverkningen skapat hela 86 kilogram avfall (drygt 500 gånger mer än det du ser). Att använda dina saker länge är den viktigaste miljöinsatsen du kan göra.

Om alla på jorden levde som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att få naturresurserna att räcka till.

Minska ditt matavfall

Det är inte bara avfall från saker som behöver minska. Lär dig mer om hur du kan minska ditt matavfall på Klimatsmart vardag.

Återbruka mer

Genom att återbruka, byta, låna och laga istället för att bara köpa nytt kan vi minska mängden avfall och på så sätt bidra till en bättre miljö. Det är bra för din ekonomi också, eftersom det inte kostar något att byta och låna saker.

Om vi återbrukar mer av de saker som redan finns så behöver vi inte producera lika mycket nya saker. Det är bra för miljön eftersom mängden avfall minskar, utsläppen från produktionen minskar, och det sparar på naturresurserna när vi inte behöver lika mycket nya material.

Åternyttan

På kommunens återvinningscentraler kan du lämna in kläder och användbara saker till Åternyttan. Mellringe återvinningscentral tar även emot möbler. Föreningarna säljer sedan vidare det som lämnas in.

Läs mer om Åternyttan, vad du kan lämna och vilka föreningar som står där.

Miljönär-vänliga företag

Miljönär-vänlig är en märkning som uppmärksammar företag som gör det möjligt för kunderna att laga, låna och återanvända istället för att köpa nytt. Hitta ditt Miljönär-företag på kartan genom att klicka i ”Miljönärer” under Återvinning.

Jobbar ditt företag med återanvändning, återbruk, reparationer eller utlåning? Då kan ditt företag ansöka om att bli Miljönär-vänlig!

Skillnaden på återbruka och återvinna

Det är skillnad på att återbruka och återvinna. Att återbruka innebär att vi använder det som redan finns igen, till exempel genom att sälja eller köpa second hand kläder. Att återvinna betyder att vi återvinner materialet för att göra något nytt, till exempel kan plastflaskor bli fleece-kläder. Att återbruka ger en större miljönytta än att återvinna.

Giftfritt återbruk

Tänk på att vissa saker kan innehålla farliga ämnen som gör att de är olämpliga att återbruka.

I Örebro kommuns program för hållbar utveckling finns politiska mål som tydliggör att Örebro kommun ska bidra till en cirkulär ekonomi, där materialflödena sluts och farliga ämnen fasas ut.

Material om giftfritt återbruk

Affischer med information om giftfri secondhand Pdf, 678.8 kB.

Affischer med information om olika secondhandvaror och farliga ämnen Pdf, 1 MB.

Du som driver egen secondhandverksamhet får gärna använda materialet för information i din verksamhet. Materialet kan användas fritt i sin ursprungliga form, men får inte ändras. Informationen kan med fördel även användas av dig som handlar eller skänker återbrukade varor, och vill minska spridningen av farliga ämnen.

Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen i Stockholms stad 2022.

Mer information om farliga ämnen och en giftfri vardag

Örebro kommuns sida Giftfria barnverksamheter i Örebro.

Region Örebro läns information om kemikalier, till föräldrar.

Region Örebro läns information om kemikalier, till unga.

Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag.

Information till företagare om säker hantering av kemikalier från Miljöavdelningen på Örebro kommun.

Avfallet ska minska med 25 procent

I Sverige producerade vi 467 kg avfall per person år 2016. Det kan jämföras med 1980, då vi producerade 250 kg avfall per person.

Örebro kommun har antagit utmaningen att minska mat- och restavfallet med en fjärdedel på fem år, som Avfall Sverige har gett till Sveriges kommuner.

Läs mer om hur avfallet ska minska med 25 procent.

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfallshanteringen kan förbättras. De två översta stegen i trappan handlar om att ”förebygga” och ”återanvända” (återbruka), för att det inte ska bli något avfall. Här kan du hjälpa till genom att till exempel inte köpa onödiga saker, och genom att inte köpa mer mat än du hinner äta upp.

När vi återbrukar saker blir det inte heller något avfall, eftersom saken används av någon annan eller till något annat istället. Att bränna eller deponera avfall behöver vi undvika eftersom det slösar resurser och sprider föroreningar.

Här kan du hjälpa till genom att till exempel inte köpa onödiga saker, använda delningstjänster för att låna av andra Pdf, 393 kB. eller att inte köpa mer mat än du hinner äta upp.

Läs mer om avfallstrappan på Naturskyddsföreningens webb.

Illustration Avfallstrappan

Avfallstrappan

Tips som är bra för plånboken och miljön:

  • Använd det du redan har.
  • Laga det som går sönder.
  • Släng inte det du tröttnat på, låt grejerna leva ett varv till genom att sälja dem eller till exempel lämna dem till Åternyttan.
  • Byt kläder och grejer med andra.
  • Låna eller dela saker som du inte behöver så ofta istället för att köpa.
  • Testa ”upcycling” och gör om något du redan har som du tröttnat på. Du kan till exempel sy om ett klädesplagg eller måla en möbel.
  • Viss elektronik kan uppgraderas. Till exempel kan datorns processor, som är det som åldras fortast och gör datorn långsam, bytas ut istället för att köpa en ny dator.
  • Ta med påsar av tyg eller andra hållbara material när du ska handla.
  • Fundera när du köper nytt om det billigaste alternativet kommer vara det bästa i längden. Hur ofta använder du saken? Är det troligt att den snart går sönder?
Senast uppdaterad:

Publicerad: