Sten, grus och betong

Sten, grus och betong kallas Inert avfall. Det är avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar.

Exempel på inert material är: Sten, grus, betong, porslin, toalettstolar, sand, kakel och cement. När det gäller jord är begränsningen en släpkärra per dag.

Inert material lämnar du på våra återvinningscentraler.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se