Sten, grus och betong

Sten, grus och betong kallas Inert avfall. Det är avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar.

Exempel på inert material är: Sten, grus, betong, porslin, toalettstolar, sand, kakel och cement. När det gäller jord är begränsningen en släpkärra per dag.

Inert material lämnar du på våra återvinningscentraler.

Senast uppdaterad:

Publicerad: