Förpackningar och tidningar

Förpackningar av glas, metall, papper eller plast samt tidningar ska lämnas till en åter­vinnings­station.

Det är kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna. Läs mer om kommunens återvinningsstationer.

Sortering i villa eller flerbostadshus

Bor du i villa och har eget hushållsavfallsabonnemang kan du färgsortera. Det betyder att du lägger förpackningar i olikfärgade påsar beroende på material och sedan i den gröna tunnan.

Så här färgsorterar du.

Bor du i ett flerbostadshus finns ofta möjlighet till sortering av förpackningar och tidningar i ditt miljörum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: