Förpackningar och tidningar

Förpackningar av glas, metall, papper eller plast ska lämnas till en åter­vinnings­station.

Vem sköter återvinningsstationerna?

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har hand om återvinnings­stationerna.

Vad är det för skillnad mellan återvinningscentral och återvinningsstation?

Återvinningsstation

På en återvinningsstation lämnar man endast tidningar (returpapper), glas och förpackningar i plast, kartong och metall.

Alla återvinningsstationer.

Återvinningscentral

Återvinningscentraler är bemannade och du kan lämna till exempel grovsopor, vitvaror, trädgårdsavfall, brännbart avfall och även farligt avfall, samt samma slags avfall som på återvinningsstationerna.

Alla återvinningscentraler

Sortering i villa eller flerbostadshus

Bor du i villa och har eget hushållsavfallsabonnemang kan du färgsortera. Det betyder att du lägger förpackningar i olikfärgade påsar beroende på material och sedan i den gröna tunnan.

Så här färgsorterar du

Bor du i ett flerbostadshus finns ofta möjlighet till sortering av förpackningar och tidningar i ditt miljörum.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se