Elda inte avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du inte får elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida hälso- och miljöfarliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad.

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Även till exempel rent trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas.

Om eldning av avfall ändå sker kan det få rättsliga följder.

Sorterat avfall ska lämnas till någon av Örebro kommuns återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall kan gå bra att elda, men ta hänsyn till grannarna

Undantaget från regeln är mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården som kan eldas, dock ska trädgårdsavfall främst komposteras. Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda.

När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar - eldningen får aldrig orsaka problem på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor för närboende. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

Kompostera eller lämna till återvinningscentralen

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv.

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler där avfallet sedan antingen flisas och blir bränsle eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Var rädd om djuren som gömmer sig i rishögarna

Innan du ska elda en rishög tänk då på att det kan finnas både övervintrande igelkottar och nyinflyttade fåglar i den. Det är därför bra att flytta på högen precis innan den ska eldas, så att djuren som sökt skydd där får en chans att komma undan lågorna.

Kontrollera med Räddningstjänsten

Innan du eldar gräs, ris eller liknande ska du alltid kontrollera med Räddningstjänsten vad som gäller för eldning just vid det tillfället. Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks.

Senast uppdaterad:

Publicerad: