Elda inte avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du inte får elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida hälso- och miljöfarliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad.

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Även till exempel rent trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas.

Om eldning av avfall ändå sker kan det få rättsliga följder.

Sorterat avfall ska lämnas till någon av Örebro kommuns återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

Det är inte längre tillåtet att elda avfall från trädgårdar eller parker. Bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv och började gälla i Sverige den 1 januari 2024. Det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område.

Att elda trädgårdsavfall bidrar till rökutveckling som varken är bra för hälsan eller miljön.

Kompostera eller lämna till återvinningscentralen

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv.

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler där avfallet sedan antingen flisas och blir bränsle eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Senast uppdaterad:

Publicerad: