Autogiro och e-faktura

Örebro kommun erbjuder dig som privatperson att betala vissa av dina fakturor med autogiro eller e-faktura. Fakturor kan även tas emot som e-fakturor i mottagarens bank.

Autogiro

Autogiro betyder automatisk betalning. Det kan du ha oavsett om du får fakturorna i pappersform eller elektroniskt. Om du väljer att kombinera autogiro med e-faktura, innebär det att fakturan skickas till din internetbank, men du behöver inte godkänna den utan betalningen görs automatiskt på förfallodagen.

Medgivande till betalning via autogiro

Medgivande till betalning via autogiro sker via olika tjänster för respektive område:

Legitimering och signering sker via BankID.

Om du vill betala en faktura från Örebro kommun via autogiro som inte tillhör något av de ovanstående områden kontaktar du Servicecenter 019-21 10 00.

När du fyller i e-tjänsten medger du att betalning får göras till Örebro kommun via autogiro genom uttag från det konto du anger i tjänsten. Betalningen från ditt konto utförs på förfallodagen.

Du ger också ditt samtycke till att de personuppgifter du lämnar i tjänsten behandlas av din bank, Örebro kommun, kommunens betaltjänstleverantör samt Bankgirocentralen BGC AB.

Du kan när som helst begära att få tillgång till eller rätta dina personuppgifter genom att du kontaktar din betaltjänstleverantör. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att betalningen via autogiro avslutas.

Om du saknar BankID så kan du lämna in en autogiroanmälan, medgivande via blankett. Medgivandeblanketten ska undertecknas av betalaren/kontoinnehavaren eller dennes ombud som då ska bifoga ombudsfullmakt eller liknande.

Medgivande till betalning via autogiro sker via olika tjänster för respektive område:

Vård och omsorg

Självservice inom äldre, blanketten Autogiroanmälan - medgivande att vård- och omsorgsavgiften betalas genom autogiro

Hyra, arrende och tomträttsavgäld

Självservice inom bostäder och tomter, blanketten Autogiroanmälan - medgivande att hyra, arrende och tomträttsavgäld betalas genom autogiro

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Självservice inom förskola och pedagogisk omsorg, blanketten Autogiroanmälan - medgivande att barnomsorgsavgiften betalas genom autogiro

Avfall, vatten och avlopp

Självservice inom vatten och avlopp, blanketten Autogiroanmälan - medgivande att vatten, avlopp och avfall betalas via autogiro

E-faktura

Alla kommunens fakturor går att få som e-faktura.

Så fungerar e-faktura

E-fakturan skickas ut i samma tid som pappersfakturorna och du får den direkt i din internetbank under kommande betalningar. Alla uppgifter som mottagare, OCR-nummer och belopp, är redan ifyllda och allt du behöver göra för att betala fakturan är att godkänna den.

Anmäl att du vill ha e-faktura via din internetbank

Du som betalar dina räkningar via en internetbank kan anmäla att du vill få fakturorna elektroniskt. Du anmäler att du vill ha e-faktura hos din internetbank. Banken skickar då din anmälan till oss för registrering.

Har du e-faktura på flera tjänster från kommunen måste du tänka på att de olika tjänsterna behöver anmälas var för sig. Det beror på att vi har olika debiteringssystem för de olika tjänsterna.

I din internetbank finns en lista över företag som erbjuder e-faktura. Leta där upp rätt betalningsmottagare och fyll i anmälningsformuläret. Ha alltid din senaste faktura framför dig när du ska göra din anmälan, så kan du lätt fylla i rätt uppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se