Boenden för seniorer

I Örebro kommun finns flera olika typer av bostäder för dig som är äldre; seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboenden.

Seniorbostad

Seniorbostäder är vanliga lägenheter avsedda för dig som är äldre, ofta med en undre åldersgräns på 55 år. De finns i flerbostadshus och hyrs ut direkt av fastighetsägaren eller via en bostadsrättsförening. Läs mer om seniorbostäder och hyresvärdar.

Trygghetsbostad

Örebro kommun erbjuder trygghetsbostäder. Det är lägenheter för dig som är 75 år eller äldre. Du kan ställa dig i kö från det år du fyller 70. Alla trygghetsbostäder erbjuder lunchservering och gemensamhetslokaler. Du har också möjlighet att delta i dagliga aktiviteter och social samvaro som ordnas av en aktivitetsvärd. Läs mer om trygghetsbostäder och hur du ansöker.

Vård- och omsorgsboende

Du som inte kan få den vård och omsorg du behöver i ditt hem kan ansöka om plats på vård- och omsorgsboende. Det kan vara både vårdboende och demensboende.

I Örebro finns både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden. Här erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån vad du behöver, dygnet runt. Läs mer om vård- och omsorgsboende och om hur du ansöker.

Lista över alla vård- och omsorgsboenden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: