Nyansökan om försörjningsstöd – för dig som söker för första gången

Första gången du ansöker om försörjningsstöd ska du använda dig av e‑tjänsten "Nyansökan om försörjningsstöd". Du ska även använda e-tjänsten om det är mer än tre månader sedan du senast ansökte om försörjningsstöd.

Vill du veta mer om dina chanser att få försörjningsstöd, innan du ansöker?

  • Läs igenom informationen om vem som har rätt till försörjningsstöd på sidan Försörjningsstöd/socialbidrag.
  • Gör en provberäkning på socialstyrelsen.se för att se om din ekonomi ligger på en nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd. Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som avgör om du har rätt till försörjningsstöd eller inte. När du ansöker om försörjningsstöd görs alltid en individuell bedömning.

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du kontakta Servicecenter, så får du information om hur du går tillväga. Servicecenter hjälper inte till med att fylla i e‑tjänsten.

Telefonnummer: 019‑21 10 00.
Adress: Näbbtorgsgatan 10.

Servicecenters öppettider hittar du här.

Om du har ansökt om försörjningsstöd under någon av de senaste tre månaderna ska ansökan göras i e-tjänsten "Ansök om försörjningsstöd på nytt".

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att ansöka om försörjningsstöd.

Du kan välja att se filmen med undertext.

Bra att veta innan du ansöker

  • Du måste vara minst 18 år.
  • Du behöver ha ett personligt BankID.
  • Du kan ansöka om försörjningsstöd en gång per månad. Du kan söka efter den 19:e i varje månad inför nästa månad.
  • I ansökan ska du fylla i alla dina inkomster och utgifter för de senaste månaderna samt svara på frågor om din sysselsättning, familjesituation och ditt boende. Samla ihop dina handlingar som rör detta, du behöver bifoga dem i ansökan. Du kan bifoga en handling som skannats in eller som du tagit en bild på. Det är viktigt att filen är skarp, att hela dokumentet framgår samt att all information som syns på pappershandlingen är synlig på den digitala kopian.
  • Är du gift, sambo eller har ingått partnerskap ansöker du tillsammans med din partner. Både du och din partner behöver intyga att uppgifterna på ansökan är korrekta. Ansökan är inte inlämnad förrän båda signerat ansökan.
  • Du ansvarar för att samtliga uppgifter som lämnas in är korrekta. Om du skulle lämna in felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig eller polisanmäld för bidragsbrott.
  • Klicka gärna på "Spara" medan du fyller i e-tjänsten för att kunna gå tillbaka och ändra eller fortsätta med ansökan en annan dag.

När du ansökt

Inom två arbetsdagar ska du ringa försörjningsstöds mottagning för att vi ska kunna börja arbeta med din ansökan och starta en utredning.

Försörjningsstöds mottagning

Telefonnummer

019-21 45 30

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 8.30–11.30, 13–14.30.
Onsdag: 8.30–11.30.

När utredningen är klar får du ett sms eller mejl med information om att du kan följa din ansökan via e‑tjänsten "Följ min ansökan om försörjningsstöd".

Utredningen är frivillig och du kan när som helst avbryta den genom att kontakta Försörjningsstöd och berätta att du inte vill fullfölja din ansökan.

Under utredningen undersöker handläggaren om du gjort allt du kan för att lösa din ekonomiska situation.

Handläggaren kan kontrollera vissa uppgifter om ersättning och sysselsättning hos andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I samband med din första ansökan blir du registrerad i socialregistret.

Örebro kommun garanterar att vi handlägger din ansökan inom sju arbetsdagar, förutsatt att den är komplett. Läs mer om Örebro kommuns servicegaranti för försörjningsstöd.

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga det.

Du kan bli utvald för stickprov

Försörjningsstöd utför slumpmässiga stickprov (kontroller). Om du blir utvald för stickprov får du veta det efter att du lämnat in din ansökan.Blir du utvald för stickprov ska du redovisa alla dina inkomster och utgifter för den aktuella ansökan. Du ska också redovisa handlingar som visar att du betalat din hyra föregående månad samt dina kontoutdrag de tre senaste månaderna.

Om du behöver komplettera din ansökan

Om du vill lägga till någon information eller något dokument till din ansökan i efterhand, eller om du blir tillsagd att bifoga handlingar som komplettering eller stickprov använder du e-tjänsten "Komplettera din ansökan om försörjningsstöd".

Om du har behov av försörjningsstöd under flera månader

Du ansöker om försörjningsstöd månadsvis. Nästa gång du ansöker använder du dig av e-tjänsten "Ansök om försörjningsstöd på nytt".

Sekretess och tystnadsplikt

All personal på Försörjningsstöd har tystnadsplikt och de uppgifter som skrivs ner i din journal omfattas av sekretess.

Det innebär att Försörjningsstöd inte får lämna uppgifter om dig vidare till någon annan.

Vill du att någon ska hjälpa dig med din ansökan eller ta del av uppgifter i ditt ärende måste du personligen lämna ett samtycke till det.

Uppgifter som rör din utredning dokumenteras i din journal och du har rätt att ta del av det som skrivs i journalen.

I vissa fall är Försörjningsstöd skyldiga att enligt lag lämna ut uppgifter till annan myndighet. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson