Hyres- eller elskuld

Om du riskerar att förlora bostaden på grund av obetalda hyres- eller elfakturor kan du ansöka om hjälp med skulden hos kommunen.

Har du en hyresskuld och riskerar att förlora bostaden på grund av obetalda hyror ska din hyresvärd anmäla detta till kommunen. Likaså om du riskerar att få din el frånkopplad utifrån obetalda fakturor. När meddelande om avhysning eller frånkoppling av el kommer till Försörjningsstöd skickas information till dig om att du kan ansöka om hjälp med skulden hos Försörjningsstöd.

Vill du ha vår hjälp är det ditt ansvar att ta kontakt med oss. Endast i undantagsfall jobbar vi uppsökande för att informera dig om vad vi kan hjälpa dig med. Det är viktigt att du tar kontakt med oss så snart du vet att du fått en skuld för att ge dig själv de bästa förutsättningarna för att lösa din skuldsituation.

Hur gör jag en ansökan?

För att ansöka om hjälp med din skuld tar du kontakt med Servicecenter. Om du redan har en handläggare på Försörjningsstöd kontaktar du den personen.

Servicecenter

Telefonnummer: 019-21 10 00
Adress: Näbbtorgsgatan 10

Du kommer i samband med din ansökan att bli registrerad i socialregistret.

Mer information om försörjningsstöd

På sidan Försörjningsstöd kan du läsa mer om försörjningsstöd och ansökan.

Hjälp med budget eller andra typer av skulder?

Behöver du hjälp med att lägga upp en budget eller vill prata om andra typer av skulder kan du kontakta kommunens Budget- och skuldrådgivning eller föreningen EKSAM.

Senast uppdaterad:

Publicerad: