Konsumentjuridisk rådgivning

Gratis information och vägledning om dina rättigheter och skyldigheter som konsument.

Detta kan du få hjälp med

  • Information inför köp av varor eller tjänster.
  • Reklamation vid fel på varor eller tjänster som du har köpt.
  • Tolkning av avtal vid köp av varor eller tjänster.
  • Tillämpning av konsumentlagarna vid köp av varor eller tjänster.
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.
  • Föreläsningar om konsumenträtt för företag, föreningar och skolor.

Personlig konsumentjurisk rådgivning

Boka telefontid för konsumentjuridisk rådgivning via e-tjänst

Via vår e-tjänst kan du boka in konsumentjuridisk rådgivning.

Drop-in

Vi har drop-in torsdagar kl. 15–16.30 under perioden 14 september–21 december 2023.

Du hittar oss i Stadsbiblioteket (lokal Novellen) i Kulturkvarteret.

Adress: Fabriksgatan 4, 702 35 Örebro.

Juridisk rådgivning

Gratis vägledande samtal

Du kan boka in ett vägledande samtal med juridikstuderande från juristprogrammet eller rättsvetenskapliga programmet vid Örebro universitet. Snabbrådgivningen ersätter inte vanlig juridisk rådgivning, utan är en möjlighet att få vägledning hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Senast uppdaterad:

Publicerad: