Bostad först

Örebro kommun samverkar med de ideella föreningarna Verdandi och Ria Dorkas för att minska hemlösheten i Örebro kommun. Projektet heter "Bostad först".

"Bostad först" går ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad. Målet är att först tillgodose den grundläggande mänskliga rättigheten till bostad, för att möjliggöra att andra åtgärder lyckas. Bostaden ska ligga ute i samhället bland andra hyresgäster. Det finns ett mobilt team som arbetar dygnet runt som stöd för den boende och fastighetsvärden.

Mål med Bostad först

  • Att totalt minska hemlösheten i Örebro kommun.
  • Att minska antalet bostadslösa som bor på stadens härbärgen
  • Att satsa på att fler människor kan bo i eget boende med stöd, utifrån vad individen behöver, vilket medför att hemlösheten i Örebro minskar.
  • Att människor som länge varit bostadslösa och har en vilja att komma tillbaka in i samhället, får detta med hjälp och stöd av Bostad först.

Läs mer om Bostad först här.

Senast uppdaterad:
Publicerad: