Bostad först

Örebro kommun samverkar med den ideella föreningen Verdandi för att minska hemlösheten i Örebro kommun genom modellen Bostad först.

"Bostad först" går ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad. Målet är att först tillgodose den grundläggande mänskliga rättigheten till bostad, för att möjliggöra att andra åtgärder lyckas. Bostaden ska ligga ute i samhället bland andra hyresgäster. Det finns ett mobilt team som arbetar dygnet runt som stöd för den boende och fastighetsvärden.

Mål med Bostad först

  • Att minska antalet bostadslösa som bor på stadens härbärgen.
  • Att fler människor kan bo i eget boende, med stöd utifrån vad individen behöver, vilket medför att hemlösheten i Örebro minskar.
  • Att människor som länge varit bostadslösa får en möjlighet att komma tillbaka in i samhället.

Läs mer om Bostad Först Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad: