Ansök om försörjningsstöd på nytt

I e-tjänsten "Ansök om försörjningsstöd på nytt" kan du som har ansökt om försörjningsstöd under någon av de tre senaste månaderna ansöka på nytt.

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du kontakta Servicecenter, så får du information om hur du går tillväga. Servicecenter hjälper inte till med att fylla i e‑tjänsten.

Telefonnummer: 019‑21 10 00
Adress: Näbbtorgsgatan 10

Servicecenters öppettider hittar du här.

Om du inte har ansökt om försörjningsstöd förut, eller om det var mer än tre månader sedan du senast ansökte, ska ansökan göras i e-tjänsten "Nyansökan försörjningsstöd".

I samband med att e-tjänsten öppnar kan du komma och träffa en handläggare på olika platser i Örebro. Vi kan svara på frågor och visa dig hur du loggar in och klickar dig fram i ansökan. Ta med din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Glöm inte att du behöver BankID för att logga in och skriva under ansökan. Ansöker du tillsammans med någon behöver den också BankID.

Dag, tid och plats

 • Onsdag 19 december kl. 13–16 på Stadsbiblioteket, Näbbtorgsgatan 3.

Bra att veta innan du ansöker

 • Du måste ha ett pågående försörjningsstödsärende.
 • Du måste vara minst 18 år.
 • Du behöver ha ett personligt BankID.
 • Du kan ansöka om försörjningsstöd en gång per månad. Du kan söka efter den 19:e i varje månad inför nästa månad.
 • I ansökan ska du fylla i alla dina inkomster och utgifter för den månad du söker för, samt svara på frågor om din sysselsättning, familjesituation och ditt boende. Samla ihop dina handlingar som rör detta och spara dem inför en eventuell kontroll. Det räcker att du sparar dina handlingar fram till att du fått beslut på din ansökan.
 • Är du gift, sambo eller har ingått partnerskap behöver både du och din partner intyga att uppgifterna på ansökan är korrekta. Ansökan är inte inlämnad förrän båda signerat ansökan.
 • Du ansvarar för att samtliga uppgifter som lämnas in är korrekta. Om du skulle lämna in felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig eller polisanmäld för bidragsbrott.
 • Klicka gärna på "Spara" medan du fyller i e-tjänsten för att kunna gå tillbaka och ändra eller fortsätta med ansökan en annan dag.

Bifoga handlingar

Huvudregeln är att du inte behöver bifoga några handlingar med ansökan utan sparar dem om du skulle bli utvald för stickprov (kontroll).

Vissa uppgifter behöver dock styrkas med underlag varje månad:

 • Sysselsättning: Underlag som styrker din nuvarande planering (till exempel handlingsplan och aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen, anställningsavtal, närvarorapport från sysselsättningsplatsen, beslut om a-kassa eller läkarintyg).
 • Kontoutdrag.
 • Lönespecifikation: för dig som arbetar eller nyligen avslutat en anställning.
 • Omkostnader: medicin, tandvård eller om du ansöker om någon omkostnad som inte är specificerad i ansökan.
 • Övriga handlingar: kopia på hyreskontrakt (om du flyttat/planerar att flytta sedan föregående ansökan).

Du kan bifoga en handling som skannats in eller som du tagit en bild på. Det är viktigt att filen är skarp, att hela dokumentet framgår samt att all information som syns på pappershandlingen är synlig på den digitala kopian.

När du ansökt

Du får ett sms eller mejl när vi tagit emot din ansökan. Din handläggare startar en utredning och när den är klar får du ett nytt sms eller mejl med information om att du kan följa din ansökan via e-tjänsten "Följ min ansökan om försörjningsstöd".

Utredningen är frivillig och du kan när som helst avbryta den genom att kontakta Försörjningsstöd och berätta att du inte vill fullfölja din ansökan.

Under utredningen undersöker handläggaren om du gjort allt du kan för att lösa din ekonomiska situation.

Handläggaren kan kontrollera vissa uppgifter om ersättning och sysselsättning hos andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Örebro kommun garanterar att vi handlägger din ansökan inom sju arbetsdagar, förutsatt att den är komplett. Läs mer om Örebro kommuns servicegaranti för försörjningsstöd.

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga det.

Du kan bli utvald för stickprov

Försörjningsstöd utför slumpmässiga stickprov (kontroller). Om du blir utvald för stickprov får du veta det efter att du lämnat in din ansökan.

Blir du utvald för stickprov ska du redovisa alla dina inkomster och utgifter för den aktuella ansökan. Du ska också redovisa handlingar som visar att du betalat din hyra föregående månad samt dina kontoutdrag de tre senaste månaderna.

Om du behöver komplettera din ansökan

Om du vill lägga till någon information eller något dokument till din ansökan i efterhand, eller om du blir tillsagd att bifoga handlingar som komplettering eller stickprov använder du e-tjänsten "Komplettera din ansökan om försörjningsstöd".

Sekretess och tystnadsplikt

All personal på Försörjningsstöd har tystnadsplikt och de uppgifter som skrivs ner i din journal omfattas av sekretess.

Det innebär att Försörjningsstöd inte får lämna uppgifter om dig vidare till någon annan.

Vill du att någon ska hjälpa dig med din ansökan eller ta del av uppgifter i ditt ärende måste du personligen lämna ett samtycke till det.

Uppgifter som rör din utredning dokumenteras i din journal och du har rätt att ta del av det som skrivs i journalen.

I vissa fall är Försörjningsstöd skyldiga att enligt lag lämna ut uppgifter till annan myndighet. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Senast uppdaterad:

Publicerad: