På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Avgifter – vård och omsorg

Avgiften för vård och omsorg baseras på din inkomst. Du betalar inte mer än maxavgiften, som för närvarande är 2 044 kr per månad. Avgift för måltider tillkommer. Du kan själv välja utförare av dina insatser mellan kommunen och flera privata utförare. Dina insatser kostar lika mycket och kommer på samma faktura oavsett vilken utförare du väljer.

Prislistan där du kan se vad de olika tjänsterna med mera kostar finns lite längre ner på sidan.

Fakturering

Fakturan kommer varje månad från Örebro kommun, oavsett om du väljer en kommunal eller privat utförare. Du betalar i efterskott för de tjänster du fått utförda samt kostnaden för lunchlåda och övrig kost. Priserna ändras en gång om året och gäller från 1 mars.

Maxavgift

Det finns en maxavgift för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser och trygghetslarm som bestäms enligt socialtjänstlagen. Maxavgiften är 2 044 kr per månad för 2018. Maxavgiften innebär att din vård- och omsorgsavgift inte blir högre än så även om den sammanlagda kostnaden för dina insatser skulle bli högre. Är den sammanlagda kostnaden för dina använda insatser lägre, betalar du enligt prislistan längre ned på sidan.

Maxavgiften ändras en gång om året och gäller från 1 mars. Kostnad för hyra och kost ingår inte i maxavgiften utan betalas enligt prislista och hyreskontrakt.

Individuell maxavgift

Om du skickar in dina inkomstuppgifter kan vi räkna ut om du har rätt till en lägre individuell maxavgift för din vård och omsorg. Din avgift beräknas då efter dina inkomster, din boendekostnad, samt ett minimibelopp som ska täcka livsmedel, kläder med mera.

Så här räknar vi ut den individuella maxavgiften

+ Inkomster (före skatt)
– skatt enl. skattetabell
+ bostadstillägg
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
– boendekostnad
= ditt avgiftsutrymme

Om ditt avgiftsutrymme är mellan 1–2 044 kronor så är det den avgift du maximalt betalar för din vård och omsorg. Om summan är 0 kr eller negativ, betalar du inget för din vård och omsorg, tänk på att kost och hyra inte är inkomstprövat och därför alltid ska betalas. Om summan är högre än 2 044 kr så träder den generella maxavgiften in, så du betalar maximalt 2 044 kronor.

Det här ingår i minimibeloppet

Minimibeloppet är ett schablonbelopp som är utformat för att täcka normalkostnaden för livsmedel, kläder, skor, hygien, fritid, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, resor, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet bestäms enligt socialtjänstlagen.

Vissa utgifter är gemensamma för hushållet, exempelvis tidning och möbler. Därför finns det två varianter av minimibeloppet. Ett som vi använder för att räkna ut avgiften om du bor själv, och ett som vi använder för att räkna ut avgiften om du bor tillsammans med någon.

Det finns möjlighet att ansöka om att vi ska ta höjd för andra kostnader än de ovanstående när vi beräknar din avgift, se mer nedan under rubriken ”Höjt förbehållsbelopp”.

Skicka in dina inkomstuppgifter

Det är viktigt att du fyller i den inkomstblankett som du fått av din biståndshandläggare, sjuksköterska eller enhetschef och skickar in dina uppgifter till Örebro kommun. Detta för att vi ska kunna räkna ut din vård- och omsorgsavgift. Får vi inte in en inkomstblankett skickar vi även ut en till dig första gången du beviljas insatser från Örebro kommun.

Tänk på att du ansvarar för att skicka in nya uppgifter om något förändras!

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • pension
 • tjänstepension
 • lön
 • inkomst av kapital
 • bostadstillägg
 • särskilt bostadstillägg
 • viss annan ej skattepliktig inkomst, till exempel utlandspension

Försörjningsstöd och handikappersättning räknas inte som inkomst när vi beräknar ditt avgiftsutrymme.

Så här räknar vi om du är gift, registrerad partner eller sambo
 • Om du är gift eller registrerad partner och ni bor tillsammans så räknar vi ihop era inkomster och delar med två, summan blir då den inkomst vi räknar på för var och en av er.
 • Om du är sambo så räknar vi era inkomster var för sig.
 • Om du eller din maka/make/partner bor på vård- och omsorgsboende så räknar vi antingen era inkomster var för sig eller lägger ihop dem och delar med två, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för dig.

Vad händer om jag inte lämnar inkomstuppgifter?

Om du inte vill eller inte har skickat in dina inkomstuppgifter till oss så kan vi inte räkna ut din vård- och omsorgsavgift. Du får då betala för utförda insatser upp till den lagstadgade maxavgiften.

Vi tar hänsyn till dina merkostnader

Vissa extra utgifter som inte ingår i minimibeloppet, till exempel god man och lunchlåda, kan vi ta hänsyn till när vi räknar ut ditt avgiftsutrymme. Detta kallas för höjt förbehållsbelopp.

Höjt förbehållsbelopp utan ansökan

Betalar du för lunchlåda, lunch på dagverksamhet eller mat på vård- och omsorgsboende så kostar det mer än om du själv haft möjlighet att laga din mat. Därför tar vi hänsyn till dina merkostnader när vi räknar ut din vård- och omsorgsavgift, utan att du behöver ansöka om det.

Det här gäller för dig som bor på vård- och omsorgsboende eller betalar för lunchlådor
  • Bor du på vård- och omsorgsboende kommer du att se korrigeringen på ditt avgiftsbeslut.
  • Har du ett abonnemang på lunchlådor så kommer du se korrigeringen på ditt avgiftsbeslut.
  • Köper du lunchlådor styckvis eller äter på en dagverksamhet räknar vi ut ditt avgiftsutrymme månad för månad. Detta eftersom den kan variera beroende på hur många lunchlådor du köper eller dagar du är på dagverksamheten. Vi tar sedan höjd för din korrigerade maxavgift när vi sammanställer din faktura om ditt nya avgiftsutrymme påverkar din avgift.

  Möjlighet att ansöka om höjt förbehållsbelopp

  Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till extra utgifter som du har som minimibeloppet inte täcker. Förutsättningarna för att ansökan ska beviljas är att du har ett återkommande varaktigt behov och att det avser ett icke ringa belopp. Det kan till exempel vara kostnader för god man, permobil eller högre elkostnad på grund av syrgas.

  Så här ansöker du om höjt förbehållsbelopp

  Du ansöker i samband med att du fyller i din inkomstblankett. Skicka med ett intyg som styrker ditt behov och kvitton eller liknande som visar kostnaden. Du kan inte ansöka i förväg eftersom vi behöver se att du haft utgiften först. Utgiften måste vara på minst 200 kr/månad.

  Du kan inte få höjt förbehållsbelopp för:

  • Trygghetslarm
  • Vård- och omsorgsavgift
  • Skulder och avbetalningar
  • Utmätning
  • Hushållsel

  Prislista

  Biståndsbedömda insatser

  Hemtjänst, larminsats, service med behovsprövning och ledsagning:

  325 kr per timme

  Avlösning:

  Timme 0–12 avgiftsfritt, från trettonde timmen 325 kr per timme

  Hemsjukvård:

  325 kr per månad

  Omvårdnad på korttidsvård, växelvård och rehabplats:

  68 kr per dygn

  Insatser utan behovsprövning

  Serviceinsatser utan behovsprövning:

  216 kr per timme

  Städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och omsorgsboende:

  582 kr per månad

  Aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och omsorgsboende:

  316 kr per månad

  Trygghetslarm

  Trygghetslarm:

  Borttappad larmknapp:

  Borttappad larmapparat:

  226 kr per månad

  740 kr i engångsavgift

  1 400 kr/2 495 kr (beroende på apparat) i engångsavgift

  Vård- och omsorgsboende

  Omvårdnad:

  2 044 kr per månad

  Kostpriser

  Måltider i vård- och omsorgsboende:

  3 286 kr per månad

  Måltider på korttidsvård, växelvård och rehabplats:

  110 kr per dag

  Lunchlåda, 7‑dagarsabonnemang med en lunchlåda varje dag:

  1 758 kr per månad

  Lunchlåda, 5‑dagarsabonnemang med en lunchlåda måndag-fredag:

  1 370 kr per månad

  Lunchlåda, enstaka lunchlåda:

  68 kr per lunchlåda

  Måltider i dagverksamheten, beslut enligt SoL eller HSL

  Måltider:

  82 kr per dag

  Måltider på seniorrestauranger, utan behovsprövning, belopp inklusive moms

  Lunch, enstaka portioner:

  56 kr

  Lunch, debitering via räkning:

  51 kr

  Lunchkuponger block med 10 kuponger:

  519 kr per block

  Mer information

  Vill du veta mer om de olika tjänsterna, läs mer här på orebro.se eller kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

  Senast uppdaterad: 12 september 2018

  Publicerad: 4 juli 2016

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Följ oss:

  Kontakta $sitenamn

  Kontakta Örebro kommun

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

  Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se