På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Avgifter – vård och omsorg

Avgiften för vård och omsorg baseras på din inkomst. Du betalar inte mer än maxavgiften, som för närvarande är 2 089 kr per månad. Kostnad för hyra och kost tillkommer. Du kan själv välja mellan kommunens utförare av vård och omsorg och flera privata utförare, samt olika leverantörer av lunchlådor. Det kostar lika mycket oavsett vilken utförare du väljer.

Prislistan där du kan se vad de olika tjänsterna med mera kostar finns lite längre ner på sidan.

Maxavgift

I vård- och omsorgsavgiften ingår vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser och trygghetslarm. Kostnad för hyra och kost, till exempel lunchlådor och måltider på vård- och omsorgsboende, ingår inte.

Det finns en maxavgift för vård och omsorg som bestäms enligt socialtjänstlagen. Max­avgiften är 2 089 kr/månad för 2019, vilket innebär att din vård- och omsorgsavgift inte blir högre än så per månad.

Maxavgiften ändras vanligtvis en gång om året och gäller från 1 mars.

Individuell avgift för vård och omsorg

Om du skickar in dina inkomstuppgifter kan vi räkna ut om du har rätt till en lägre individuell vård- och omsorgsavgift. Din avgift beräknas då efter dina inkomster, din boendekostnad, samt ett lagstadgat minimibelopp som ska täcka livsmedel, kläder med mera.

Så här räknar vi ut den individuella avgiften

+ Inkomster (före skatt) inklusive bostadstillägg
– skatt
– boendekostnad
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
= ditt avgiftsutrymme

Summan kallas för ”avgiftsutrymme” och det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

 • Om summan är 0 kr eller minus, betalar du inget.
 • Om summan är mellan 1–2 089 kr så är det den avgift du betalar för vård och omsorg.
 • Om summan är högre än 2 089 kr betalar du maxavgiften.

Du betalar endast för de tjänster du har fått utförda, upp till din maximala vård- och omsorgsavgift. Om du inte använder någon tjänst alls en månad så betalar du inget.

Minimibelopp

Minimibeloppet är ett schablonbelopp som är utformat för att täcka normalkostnaden för livsmedel, kläder, skor, hygien, fritid, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, resor, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet bestäms enligt socialtjänstlagen.

Vissa utgifter är gemensamma för hushållet, exempelvis tidning och möbler. Därför finns det två varianter av minimibeloppet. Ett som vi använder för att räkna ut avgiften om du bor själv, och ett som vi använder för att räkna ut avgiften om du bor tillsammans med någon.

Skicka in dina inkomstuppgifter

Det är viktigt att du skickar in dina inkomstuppgifter till Örebro kommun för att vi ska kunna räkna ut din individuella vård- och omsorgsavgift. Har du försörjningsstöd så skicka med intyg på detta. Inkomstuppgifterna skickar du in via e-tjänsten nedan.

Tänk på att du ansvarar för att skicka in nya uppgifter om något förändras!

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • pension
 • tjänstepension
 • lön
 • inkomst av kapital
 • bostadstillägg
 • särskilt bostadstillägg
 • viss annan ej skattepliktig inkomst, till exempel utlandspension

Försörjningsstöd och handikappersättning räknas inte som inkomst, men ska ändå fyllas i på inkomstblanketten.

Så här räknar vi om du är gift, registrerad partner eller sambo
 • Om du är gift eller registrerad partner och ni bor tillsammans räknar vi ihop era inkomster och delar med två, summan blir då den inkomst vi räknar på för var och en av er.
 • Om du är sambo räknar vi era inkomster var för sig.
 • Om du eller din maka/make/partner bor på vård- och omsorgboende räknar vi antingen era inkomster var för sig eller lägger ihop dem och delar med två, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för dig.

Vad händer om jag inte lämnar inkomstuppgifter?

Om du väljer att inte skicka in dina inkomstuppgifter till oss så kan vi inte räkna ut din individuella vård- och omsorgsavgift. Du får då betala för de tjänster du fått utförda upp till maxavgiften, som är 2 089 kr/månad för 2019.

Extra utgifter

Vissa extra utgifter som inte ingår i minimibeloppet, till exempel kostnaden för god man eller lunchlåda, kan vi ta hänsyn till när vi räknar ut ditt avgiftsutrymme. Avgifts­utrymmet används för att bestämma din vård- och omsorgsavgift. Se räkne­exemplet under "Så här räknar vi ut den individuella avgiften" högre upp på sidan.

Extra utgifter för kost

Om du har lunchlåda, lunch på dagverksamhet eller måltider på vård- och omsorgs­boende bedöms du ha en högre matkostnad än vad du skulle haft om du lagat din egen mat. Vi tar hänsyn till din merkostnad genom ett individuellt tillägg för kost när vi räknar ut din vård- och omsorgsavgift. Du behöver inte ansöka om det.

Har du ett abonnemang på lunchlådor ser du på ditt avgiftsbeslut att vi har tagit hänsyn till din merkostnad. Köper du lunchlådor styckvis räknar vi ut din kostnad varje månad, eftersom den kan variera beroende på hur många lunchlådor du köper. Om ditt avgiftsutrymme påverkas ändrar vi direkt på fakturan.

Extra utgifter för god man med mera

Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till merkostnader som minimibeloppet inte täcker, om du har behov under en längre tid. Det kan vara kostnad för god man eller högre elkostnad för till exempel permobil eller syrgas.

Du ansöker via blanketten "Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp". Skicka med ett intyg som styrker ditt behov, och kvitto eller liknande som visar kostnaden. Du kan inte ansöka i förväg eftersom vi behöver se att du haft utgiften först. Du kan ansöka för utgifter över 200 kr/månad.

Vi kan inte ta hänsyn till merkostnader för

 • trygghetslarm
 • vård- och omsorgsavgift
 • skulder och avbetalningar
 • utmätning.

Prislista

Här ser du vad de olika tjänsterna kostar.

Fixartjänst

Fixartjänst:

221 kr per timme

Servicetjänster

Servicetjänster utan behovsprövning (för dig från 75 år):

221 kr per timme

Servicetjänster med behovsprövning:

333 kr per timme

Hemtjänst

Hemtjänsttimmar – omsorgsinsatser:

333 kr per timme

Ledsagning:

333 kr per timme

Avlösning:

Timme 0–12 avgiftsfritt, från trettonde timmen 333 kr per timme.

Kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvård:

333 kr per månad

Trygghetslarm

Trygghetslarm:

232 kr per månad

Larminsats – om hemtjänsten åker ut till dig:

333 kr per timme

Borttappad larmknapp:

740 kr i engångsavgift

Borttappad larmapparat:

2 495 kr (beroende på apparat) i engångsavgift

Vård- och omsorgsboende

Hyra:

Varierar mellan olika lägenheter.

Omvårdnad:

Maximalt 2 089 kr per månad.

Måltider:

3 372 kr per månad

Medboende på vård- och omsorgsboende

Aktiviteter för anhöriga och medboende:

324 kr per månad

Städ, tvätt och inköp för medboende:

597 kr per månad

Korttidsvård, växelvård och rehabplats

Omvårdnad:

70 kr per dygn

Måltider:

112 kr per dygn

Dagverksamhet

Besök:

Kostnadsfritt

Måltider:

84 kr per dag

Lunchlådor

Lunchlåda, 7‑dagarsabonnemang med en lunchlåda varje dag:

1 803 kr per månad

Lunchlåda, 5‑dagarsabonnemang med en lunchlåda måndag–fredag:

1 405 kr per månad

En lunchlåda (utan abonnemang):

70 kr per lunchlåda

Lunch på lunchrestauranger för äldre

Lunch, betala på plats:

57 kr

Lunch, betala via faktura:

52 kr

10 st. lunchkuponger:

520 kr per block

Mer information

Vill du veta mer om de olika tjänsterna, läs mer här på orebro.se eller kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Senast uppdaterad: 18 december 2019

Publicerad: 4 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se