Kompostering av trädgårdsavfall

Att anlägga och sköta en trädgårdskompost är inte speciellt svårt. Placera komposten i ett skyddat läge, inte för nära stora träd som poppel och sälg, vars rötter kan växa in i komposten.

Används en behållare för trädgårdsavfallet bör den vara på minst 100 l /100 m² tomt.

Trädgårdsavfall som löv, ris och grenar är ofta näringsfattigt. För att mikroorganismerna ska kunna bryta ner avfallet behövs näringsriktigt material. Färskt gräsklipp är bra att blanda i komposten för att få fart på den, men tänk på att blanda om ordentligt.

Lämpligt att kompostera

Gräs, löv, hö, ogräs, sågspån, kutterspån, flis, halm, vall- och ängsgräs, vissna blommor, mossa, potatisblast, rabarberblad, mindre mängder bark, grönsaks- och fruktrester samt jord från balkonglådor, krukor och amplar.

Dela gärna materialet i mindre delar innan kompostering då får mikroorganismerna en större angreppsyta. Komposten bör grävas om med jämna mellanrum.

Olämpligt att kompostera

Vedaska i större mängd och grillkol bör du undvika i komposten. Vedaskan är för kaliumrik och har för högt pH-värde och den kan du istället sprida runt uppvuxna träd, buskar och häckar.

Undvik att tillföra kalk till komposten, den får ett lagom kalkinnehåll (pH) av sig själv när den är färdig, även om materialet som komposteras inte har det.

Två bra recept för kompoststart

  • Blanda tolv delar färskt gräsklipp med tre delar sågspån.
  • Blanda fem delar gräsklipp med tio delar löv.
Senast uppdaterad:
Publicerad: