Sex mot ersättning

Oavsett om du är i prostitution eller om du köper sexuella handlingar och vill sluta finns det hjälp att få.

Prostitution

Är du i prostitution och vill sluta eller har funderingar kring att sluta finns det hjälp att få. Du kan få stöd av en kurator i form av individuella frivilliga samtal. Du kan vara anonym, arbetet bedrivs under sekretess, det förs inga journaler och stödet är kostnadsfritt. Stödet vänder sig till dig över 18 år som bor i Örebro kommun.

Vid behov av stöd vänder du dig till behandlingsgruppen vuxna via telefon eller e-post. Du frågar efter eller skriver att du söker kurator Eva.

019-21 43 05

behandlingsgruppenvuxna@orebro.se.

Du kan skriva i mejlet om du vill bli kontaktad via sms.

Om du är under 18 år eller orolig för någon under 18 år kan du ringa Socialkontorets mottagning på 019-21 30 00.

Köp av sexuella handlingar

Köper du sexuella handlingar och vill sluta eller har funderingar kring att sluta finns det hjälp att få. Du kan få stöd av en kurator i form av individuella frivilliga samtal. Du kan vara anonym, arbetet bedrivs under sekretess, det förs inga journaler och stödet är kostnadsfritt. Stödet vänder sig till dig över 18 år som bor i Örebro kommun.

Vid behov av stöd vänder du dig till Centrum mot våld. Det går bra att både ringa, skicka sms eller mejla.

070-588 94 92

076-551 38 09.

cmv@orebro.se

Om du är under 18 år eller orolig för någon under 18 år kan du ringa Socialkontorets mottagning på 019-21 30 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: