På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bedömning av behov - biståndsbedömning

När du tycker att det är svårt att klara det dagliga livet på egen hand kan du ansöka om hjälp och stöd. Du ansöker enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§. Lagen utgår ifrån den enskildes individuella behov och bygger på frivillighet och självbestämmande. Det innebär att det är den enskilde själv eller en legal ställföreträdare - en god man eller förvaltare - som ansöker.

Lagen erbjuder även anhörigstöd för att underlätta för de personer som vårdar en anhörig som är långvarigt sjuk eller äldre personer som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Anmälan och ansökan

Beställning och ansökan om servicetjänster kan du göra via Servicecenter eller genom att fylla i e-tjänsterna eller blanketterna som finns under Självservice och blanketter.

Vill du göra en biståndsansökan? Du får en första kontakt med en biståndshandläggare inom tre dagar via Servicecenter.

Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor om din situation och bedömer om det behövs ett möte med dig för vidare utredning. En sjuksköterska och en arbetsterapeut kan också komma att vara med vid besöket. Dina närstående är välkomna att delta om du önskar.

Biståndshandläggaren antecknar under besöket. Det sker för att du ska få så bra hjälp som möjligt men även för att kommunen har skyldighet att dokumentera. Du har alltid rätt att ta del av vad som finns skrivet om dig. All dokumentation och alla samtal som förs lyder under lagen om sekretess.

Bedömning och beslut

Efter er kontakt utreder och bedömer biståndshandläggaren dina behov utifrån skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen 4 kap, 1§. Skälig levnadsnivå innebär en miniminivå av levnadsstandard som lagen garanterar.

Efter utredning och bedömning får du ett skriftligt beslutsmeddelande om din ansökan beviljas eller avslås. Beslutet skickas också till den utförare som ska göra det som beslutet avser.

Avslag och överklagande

Har du fått avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Då skriver du ner det du tycker är felaktigt och varför eller det du vill komplettera din ansökan med, och lämnar till biståndshandläggaren eller till Servicecenter. Behöver du hjälp kan du kontakta biståndshandläggaren eller Servicecenter.

En första bedömning görs om det kommit fram nya uppgifter eller tidigare felaktigheter som kan ändra beslutet. I så fall tas beslutet upp för ny prövning direkt. I annat fall skickas överklagandet till förvaltningsrätten för prövning.

Senast uppdaterad: 14 juni 2019

Publicerad: 27 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se