Grundskola – för dig som är huvudman eller rektor

Här finns information till dig som är huvudman eller rektor för fristående eller kommunal grundskola.

Innehåll på sidan

Nya krav för godkännande av huvudmän

Riksdagen har beslutat att införa nya krav för godkännande av huvudmän som vill bedriva fristående skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Här finns kortfattad information om ändringarna. (pdf, 134.8 kB)

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Anmäla elever

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de elever som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att vända dig till grundskoleantagningen.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök till Skolinspektionen vid större förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar eller önskar byta huvudman.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående grundskola är reglerat i skollagen (2010:800) 10 kapitlet 39 § och skolförordningen 14 kapitlet 4 och 8 §. Tilläggsbelopp för förskoleklass regleras i 9 kapitlet 21 §.

Mer information om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder.

Mer information om tilläggsbelopp för lovskola.

Insyn och tillsyn

Insyn

Kommunen har insynsrättighet i verksamheten. Örebro kommun gör insynsbesök på förekommen anledning, det vill säga vid eventuella inkomna signaler, klagomål eller liknande.

Tillsyn i verksamheten

Skolinspektionen har tillsynsansvar för förskoleklass och grundskola. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom grundskola kontaktar du Skolinspektionen.

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?