Grundskola – är huvudman

Här finns information till dig som är eller vill sluta att vara huvudman inom fristående grundskola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som huvudman

Anmäla elever

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de elver som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att vända dig till grundskoleantagningen.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök till Skolinspektionen vid större förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar eller önskar byta huvudman.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående grundskola är reglerat i skollagen (2010:800) 10 kapitlet 39 § och skolförordningen 14 kapitlet 4 och 8 §. Tilläggsbelopp för förskoleklass regleras i 9 kapitlet 21 §.

Mer information om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder.

Mer information om tilläggsbelopp för lovskola.

Insyn och tillsyn

Insyn

Kommunen har insynsrättighet i verksamheten. Örebro kommun gör insynsbesök på förekommen anledning, det vill säga vid eventuella inkomna signaler, klagomål eller liknande.

Tillsyn i verksamheten

Skolinspektionen har tillsynsansvar över grundskolor.

Avsluta som huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom grundskola kontaktar du Skolinspektionen.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Kontakt

Ring Servicecenter, 019-21 10 00 eller e-posta till bou.fristaende@orebro.se.

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?