Gymnasieskola – för dig som vill bli huvudman

Här finns information till dig som vill bli huvudman för fristående gymnasieskola.

Innehåll på sidan

Om gymnasieskolan

Gymnasieutbildning är en frivillig fortsatt utbildning efter avslutad grundskola som alla ungdomar i Sverige har rätt till. Den treåriga utbildningen ger en god grund för bland annat det framtida yrkeslivet och fortsatta studier.

Gymnasieskolan består av olika program med en del gymnasiegemensamma ämnen men också med olika typer av inriktningar och fördjupningar. Antingen är gymnasie­programmet ett yrkesprogram, där eleven ska ha möjlighet att börja arbeta direkt efter utbildning eller ett högskole-/universitetsförberedande program för fortsatta studier.

Vad styr gymnasieskolan?

Gymnasieskolan styrs, likt grundskolan och förskolan, av skollag, förordningar samt läroplan. Utbildningen ska utformas på ett sätt där elevernas självständighet och samarbete med andra för att tillägna sig en fördjupad kunskap främjas.

Utbildningen ska bygga vidare på den kunskap eleverna fick i grundskolan och få en mer fördjupad kunskap. Detta för att ge eleverna en god grund till yrkeslivet eller fortsatta studier.

Så här blir du huvudman inom gymnasieskola

För att kunna starta en egen verksamhet måste Skolinspektionen först godkänna dig.

Insyn och tillsyn

Kommunen har en rättighet att utföra insynsbesök hos de inom kommunen belägna fristående skolorna, vilket även inkluderar gymnasieskolor. I Örebro kommun genomförs insynsbesök på förekommen anledning.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för gymnasieskolan. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?