Grundskola – för dig som vill bli huvudman

Här finns information till dig som vill bli huvudman för fristående grundskola.

Innehåll på sidan

Om grundskolan

I det svenska utbildningssystemet är grundskolan obligatorisk. Grundskolan består av tio årskurser, från förskoleklass vid 6 års ålder. Grundskolan är därmed barnets andra steg i utbildningssystemet efter förskolan.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Grundskolan ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning samt ge en god grund för aktiva livsval och deltagande i samhällslivet.

Vad styr grundskolan?

Grundskolan styrs av skollagen, förordningar samt grundskolans läroplan.
Skolan ska ge eleverna omsorg, stöd och stimulans till att utvecklas till ansvarstagande, aktiva och kompetenta medmänniskor i samhället. Läs mer om hur grundskolan styrs på skolverket.se.

Så här blir du huvudman inom grundskola

För att kunna starta en egen verksamhet måste du först skicka en ansökan till Skolinspektionen.

Insyn och tillsyn

Insyn

Kommunen har en rättighet att utföra insynsbesök hos fristående skolor och fritidshem. I Örebro kommun genomförs insynsbesök på förekommen anledning.

Tillsyn i verksamheten

Skolinspektionen har tillsynsansvar för förskoleklass och grundskola. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?