Fritidshem – är huvudman

Här finns information till dig som är eller vill sluta att vara huvudman inom fristående fritidshem kopplat till en kommunal skola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som huvudman

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera.

Riktlinjer för förskola och fritidshem i enskild regi. (pdf, 108.2 kB)

Bidrag från kommunen

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående fritidshem är reglerat i skollagen (2010:800).

Mer information om tilläggsbelopp.

Anmäl elever

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de elever som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att skicka en kopia av elevens ansökan till barnomsorg@orebro.se.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar, till bou.fristaende@orebro.se.

Tillsyn

Tillsyn i verksamheten

Kommunen har tillsynsansvaret över enskild verksamhet. Tillsynen omfattar verksamheter som har godkänts av kommunen. Huvudmannen för verksamheten ska årligen inkomma med dokumentation som motsvarar det systematiska kvalitetsarbetet.

Avsluta som utförare

Om du vill avsluta som huvudman inom fritidshem önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet.

Kontakt

Ring Servicecenter, 019-21 10 00 eller e-posta till bou.fristaende@orebro.se.

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?