Tilläggsbelopp för lovskola

Kommuner och fristående skolhuvudmän har skyldighet att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1 augusti 2017.

Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37,50 kronor per timme. Maximalt utbetalas ersättning för 50 timmar per elev och läsår vilket innebär maximalt 1 875 kronor per elev och läsår.

Ansökan

Sista dag för att ansöka om medel för lovskola avseende elever i grundskolans årskurs 8 och årskurs 9 för läsåret 2019/2020 är den 31 augusti 2020. Det som ska finnas med i ansökan är namn, personnummer, antal timmar samt elevens senaste betyg.

Du ansöker via e-tjänsten ovan eller via ansökningsblankett lovskola. (docx, 27.1 kB)

Blanketten skickas till:

Örebro kommun
Myndighetsavdelningen
Box 300 46
701 35 Örebro

Kommunala skolor kan även skicka blankett och bilagor med internpost.

Kontakt

Vid frågor om de ekonomiska grunderna kan ni höra av er till ekonom Liselotte Nöjd via Servicecenter, 019-21 10 00, eller via mejl liselotte.nojd@orebro.se.

Vid frågor om handläggningen av ansökan kan ni höra av er till planerare Vivi-Ann Kilander eller Anna Lundgren via Servicecenter, 019-21 10 00, eller via mejl vivi-ann.kilander@orebro.se eller anna.lundgren@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!