Tilläggsbelopp för lovskola

Kommuner och fristående skolhuvudmän har skyldighet att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1 augusti 2017.

Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37,50 kronor per timme som eleven deltagit i undervisning, maximalt 1 875 kronor per elev och läsår, och sammanlagt 50 timmar.

Ansökan

Sista dag för att ansöka om medel för lovskola avseende elever i grundskolans årskurs 8 och årskurs 9 för läsåret 2017/2018 är den 31 augusti 2018. Det som ska finnas med i ansökan är namn, personnummer, antal timmar samt elevens senaste betyg.

Du ansöker via e-tjänsten ovan eller via ansökningsblankett lovskola. (pdf, 107.5 kB)

Blanketten skickas till:

Örebro kommun
Avdelning för myndighetsutövning
Box 300 45
701 35 Örebro

Kommunala skolor kan även skicka blanketten med internpost.

Kontakt

Vid frågor om de ekonomiska grunderna kan ni höra av er till ekonom Liselotte Nöjd via Servicecenter, 019-21 10 00, eller via mejl liselotte.nojd@orebro.se.

Vid frågor om handläggningen av ansökan kan ni höra av er till planerare Anna Lundgren via Servicecenter, 019-21 10 00, eller via mejl anna.lundgren@orebro.se.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Publicerad: 15 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?