Tilläggsbelopp för lovskola

Kommuner och fristående skolhuvudmän har skyldighet att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1 augusti 2017.

Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Därmed ligger de i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37,50 kronor per timme. Maximalt utbetalas ersättning för 50 timmar per elev och läsår vilket innebär maximalt 1 875 kronor per elev och läsår.

Ansökan

Sista dag för att ansöka om tilläggsbelopp för lovskola avseende elever i grundskolans årskurs 8 och årskurs 9 för läsåret 2021/2022 är den 31 augusti 2022. Det som ska finnas med i ansökan är namn, personnummer, antal timmar samt elevens senaste betyg.

Du ansöker via e-tjänsten ovan eller via ansökningsblankett lovskola. Docx, 32.5 kB.

Blanketten skickas till:

Örebro kommun
Myndighetsverksamheten
Box 300 46
701 35 Örebro

Kommunala skolor kan även skicka blankett och bilagor med internpost.

Kontakt

Ekonomi

Vid frågor om de ekonomiska grunderna kan ni höra av er till ekonom Liselotte Nöjd via Servicecenter, 019-21 10 00.

Handläggning

Vid frågor om handläggningen av ansökan kan ni kontakta Servicecenter, 019-21 10 00 eller via mejl till planerare Helena Fredlund eller Anna Lundgren

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?