Pågående planarbeten

Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling.

Planer på samråd eller granskning

Här visas planarbeten som är ute på samråd och granskning. Planerna finns även tillgängliga digitalt på Örebro kommuns servicecenter.

Typ

Område

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Näsby

Detaljplan för fastigheten Pappersbruket 8

Samråd

20240131

Detaljplan

Rynninge

Ändring av förslag till stadsplan för Rynninge (1880K‑A267)

Samråd

20240126

Detaljplan

Örnsro

Detaljplan för fastigheten Hyvlaren 2

Samråd

20240119

Detaljplan

Glanshammar

Detaljplan för del av fastigheten Eldvalla 1:1 m.fl.

Samråd

20240119

Detaljplan

Rosta

Ändring av detaljplan för kvarteret Stjärnkikaren m.m. (Rostaskolan)

Granskning

20240108

Detaljplan

Norrcity

Detaljplan för fastigheten Fabriken 14

Samråd

20231221

Du kan zooma och navigera i kartan. Mer information om respektive detaljplan får du om du klickar på länken i listan ovanför kartan.

Planer under arbete

Här visas planer som vi arbetar med eller som nyligen antagits.

Sök en plan via sökrutan eller klicka på pilarna vid rubrikerna för att sortera listan efter till exempel område eller datum.

Typ

Område

Beskrivning

Status

Detaljplan

Nya Hjärsta

Ändring av stadsplan för del av Längbro församling (1880K‑A159) avser fastigheten Mörrumsån 6 m.fl.

Antagen

Detaljplan

Marieberg

Ändring av byggnadsplan för del av Mariebergs samhälle (18‑MOS‑416) avser fastigheten Törsjö 1:83 m.fl.

Antagen

Detaljplan

Berglunda

Detaljplan för fastigheten Mosjö-Råby 3:8

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Lillån

Detaljplan för fastigheten Förlunda 5:7 m.fl. (etapp 1)

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Rosta

Detaljplan för fastigheten Stjärnvalvet 2

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Mosås

Detaljplan för fastigheten Törsjö 3:167 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Aspholmen

Detaljplan för cirkulationsplatser vid Södra infarten och Södra vägen och parkstråk inom Aspholmen, del av fastighet Ånsta 20:96 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:232 (Hjortstorpsplan)

Antagen

Detaljplan

Rinkaby

Detaljplan för fastigheten Rinkaby-Solberga 8:1

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Bettorp

Ändring av stadsplan för del av kv. Karossen m.fl. (1880K‑A698)

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Törsjö

Detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. (Törsjö logistikområde) med tillhörande strategisk miljöbedömning

Överklagad

Detaljplan

Södra Station

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:306 m.fl. (Södra Station)

Bearbetning inför granskning

Planprogram

Holmen

Planprogram för Holmen

Bearbetning inför godkännande

Detaljplan

Örebro flygplats

Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. med tillhörande strategisk miljöbedömning

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Örnsro

Detaljplan för fastigheten Målaren 17 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Lillån

Detaljplan för fastigheten Hovsta-Gryt 1:5 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Planprogram

Tybbleängen

Planprogram för Tybbleängen

Bearbetning inför godkännande

Detaljplan

Ånsta

Detaljplan för del av fastighet Ånsta 20:17 m.fl. samt upphävande av del av detaljplan 1880-P779

Överklagad

Detaljplan

Lillån

Detaljplan för fastigheten Hovsta 4:102 m.fl. (Lillån)

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Brickebacken

Detaljplan för fastigheten Tallkotten 1 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Örebro flygplats

Detaljplan för fastigheten Råberga 5:8 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Öster

Detaljplan för fastigheten Bensinmotorn 1

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norra Ormesta

Detaljplan för del av fastigheten Almby 12:208

Antagen

Detaljplan

Stora Hyddan

Ändring av detaljplan för Stora Hyddan Nikolai 3:240 m.fl. (1880-P228)

Antagen

Detaljplan

Boglundsängen

Detaljplan för fastigheten Växellådan 4 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Stora Mellösa

Detaljplan för fastigheten Sandåker 1:1

Bearbetning inför samråd

Detaljplan

Björkhaga

Detaljplan för fastigheten Längbro 2:81 m.fl. (Björklunda)

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Tybbleängen

Detaljplan för fastigheten Almby 11:199 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Hjärsta

Detaljplan för fastigheten Kävlingeån 1

Överklagad

Detaljplan

Rinkaby

Detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:13

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Gustavsvik

Detaljplan för del av Nikolai 3:68 (Gustavsviks camping)

Bearbetning inför granskning

Utvecklingsförslag

Glanshammar

Utvecklingsförslag för stråket Rinkaby-Glanshammar-Lillkyrka

Under framtagande

Detaljplan

Centrum

Detaljplanför fastigheten Längan 20

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Atterstaskogen

Detaljplan för fastigheten Attersta 7:8 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheterna Kexfabriken 1–3 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Pågående detaljplaner

Prenumerera på detaljplaner

Senast uppdaterad:

Publicerad: