Pågående planarbeten

Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling.

Planer på samråd eller granskning

Typ:Detaljplan
Område:Holmen
Status:Samråd
Datum:18 nov–9 dec 2022
Typ:Detaljplan
Område:Palmbohult
Status:Samråd
Datum:18 nov–16 dec 2022

Du kan zooma och navigera i kartan. Zooma in och klicka på planområdet för att se mer information.

Planer på samråd och granskning finns även utställda på Örebro kommuns servicecenter.

Planer under arbete

I listan visas pågående planarbeten som tidigare varit ute på samråd och granskning.

Sök en plan via sökrutan eller klicka på pilarna vid rubrikerna för att sortera listan efter t.ex. område eller datum.

Typ:Detaljplan
Område:Almbro
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Bettorp
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Bettorp
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Brickebacken
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Centrum
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Planprogram
Område:Holmen
Status:Bearbetning inför godkännande
Typ:Detaljplan
Område:Lillån
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Lillån
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Lillån
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Lundby
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Marieberg
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Marieberg
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Marieberg
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Mosås
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Norr
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Norr
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Norr
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Rinkaby
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Södra Station
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Planprogram
Område:Tybbleängen
Status:Bearbetning inför godkännande
Typ:Detaljplan
Område:Tysslinge
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Törsjö
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Väster
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Ånsta
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Örebro flygplats
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Örebro flygplats
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Örnsro
Status:Bearbetning inför granskning
Typ:Detaljplan
Område:Öster
Status:Bearbetning inför antagande
Typ:Detaljplan
Område:Öster
Status:Bearbetning inför granskning

Pågående detaljplaner

Prenumerera på detaljplaner

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se