Pågående planarbeten

Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling.

Hitta pågående planarbeten på webbkartan

  • Lila markeringar i kartan visar pågående planer som just nu är på samråd eller granskning. Mer information om respektive detaljplan får du om du klickar på länken i listan nedan under rubriken Planer på samråd eller granskning.
  • Röda markeringar i kartan visar övriga pågående detaljplaner. Dem kan du läsa mer om genom att klicka på länkarna i listan under rubriken Planer under arbete.
  • Du kan zooma och navigera i kartan.

Planer på samråd eller granskning

Här visas planarbeten som är ute på samråd eller granskning. Planerna finns även tillgängliga digitalt på Örebro kommuns servicecenter.

Typ

Område

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Rynninge

Ändring av förslag till stadsplan för Rynninge (1880K‑A267)

Granskning

20240628

Detaljplan

Lundby

Detaljplan för fastigheten Labradoren 1 m.fl. (Bergagård)

Samråd

20240627

Planer under arbete

Här visas planer som vi arbetar med eller som nyligen antagits.

Sortera listan genom att klicka på Typ, Område, Beskrivning eller Status. Filtrera listan genom att till exempel ange ett visst område eller en viss fastighetsbeteckning i sökrutan.

Typ

Område

Beskrivning

Status

Detaljplan

Centrum

Detaljplanför fastigheten Längan 20

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Gamla Hjärsta

Detaljplan för fastigheten Vindelälven 10

Bearbetning inför granskning

Utvecklingsförslag

Glanshammar

Utvecklingsförslag för stråket Rinkaby-Glanshammar-Lillkyrka

Under framtagande

Detaljplan

Ekeby–Almby

Detaljplan för fastigheten Almby 13:478

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Rinkaby

Detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:13

Överklagad

Detaljplan

Centrum

Detaljplan för del av fastigheten Tullen 8

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Rosta

Ändring av detaljplan för kvarteret Stjärnkikaren m.fl. (Rostaskolan)

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Örnsro

Detaljplan för fastigheten Hyvlaren 2

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Lillån

Detaljplan för fastigheten Förlunda 5:7 m.fl. (etapp 1)

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norrcity

Detaljplan för fastigheten Fabriken 14

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Törsjö

Detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. (Törsjö logistikområde) med tillhörande strategisk miljöbedömning

Överklagad

Detaljplan

Södra Station

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:306 m.fl. (Södra Station)

Bearbetning inför granskning

Planprogram

Holmen

Planprogram för Holmen

Bearbetning inför godkännande

Detaljplan

Örebro flygplats

Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. med tillhörande strategisk miljöbedömning

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Örnsro

Detaljplan för fastigheten Målaren 17 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:180 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Lillån

Detaljplan för fastigheten Hovsta-Gryt 1:5 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Planprogram

Tybbleängen

Planprogram för Tybbleängen

Bearbetning inför godkännande

Detaljplan

Ånsta

Detaljplan för del av fastighet Ånsta 20:17 m.fl. samt upphävande av del av detaljplan 1880-P779

Överklagad

Detaljplan

Lillån

Detaljplan för fastigheten Hovsta 4:102 m.fl. (Lillån)

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Brickebacken

Detaljplan för fastigheten Tallkotten 1 m.fl.

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Örebro flygplats

Detaljplan för fastigheten Råberga 5:8 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Öster

Detaljplan för fastigheten Bensinmotorn 1

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Bettorp

Ändring av stadsplan för del av kv. Karossen m.fl. (1880K‑A698)

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Mosås

Detaljplan för fastigheten Törsjö 3:167 m.fl.

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Tybbleängen

Detaljplan för fastigheten Almby 11:199 m.fl. (Tybbleängen)

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Glanshammar

Detaljplan för del av fastigheten Eldvalla 1:1 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Näsby

Detaljplan för fastigheten Pappersbruket 8

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Ladugårdsängen

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:357

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Hjärsta

Detaljplan för fastigheten Oratoriet 6 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Atterstaskogen

Detaljplan för fastigheten Attersta 7:8 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheterna Kexfabriken 1–3 m.fl.

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Rinkaby

Detaljplan för fastigheten Rinkaby–Solberga 8:1

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Boglundsängen

Detaljplan för fastigheten Växellådan 4 m.fl.

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Aspholmen

Detaljplan för del av fastigheten Ånsta 20:96 m.fl.

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Stora Mellösa

Detaljplan för fastigheten Sandåker 1:1

Bearbetning inför samråd

Detaljplan

Rosta

Detaljplan för fastigheten Stjärnvalvet 2 m.fl.

Bearbetning inför antagande

Detaljplan

Björkhaga

Detaljplan för fastigheten Längbro 2:81 m.fl. (Björklunda)

Bearbetning inför granskning

Detaljplan

Berglunda

Detaljplan för fastigheten Mosjö-Råby 3:8

Bearbetning inför granskning

Prenumerera på detaljplaner

Senast uppdaterad:

Publicerad: