Ändring av stadsplan för del av kv. Karossen m.fl. (1880K-A698)

Ärendenummer

Bn 236/2021.

Samrådstid

11 mars–1 april 2022.

Planområde

Planområdet ligger i Bettorps industriområde.

Syfte

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten på marken och möjliggöra för utveckling av pågående industriverksamhet i form av montering och lager på fastigheten Karossen 14.
Idag har verksamheten hyrt in sig i andra lokaler i området, men vill genom aktuell planändring kunna samla allt inom den egna fastigheten.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Annika Säw, 019-21 88 12, annika.saw@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 1 april 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 1 april 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 236/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!