Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du detaljplaner som har fått laga kraft och gällande områdes­bestämmelser.

Detaljplaner som har fått laga kraft

I webbkartan hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Du kan zooma och navigera i kartan. Zooma in och klicka på planområdet för att se mer information.

Detaljplaner som nyligen har fått laga kraft

Klicka på pilarna vid rubrikerna för att sortera listan efter till exempel område eller datum.

Typ

Område

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Ekeby-Almby

Detaljplan för fastigheten Almby 13:212 m.fl.

Laga kraft

1.6953336E12

Detaljplan

Vasastan

Planändring för upphävande av tomtindelning över fastighet Vitsippan 2

Laga kraft

1.6892856E12

Detaljplan

Glanshammar

Ändring av detaljplan för del av fastighet Sticksjö 1:10 m.fl.

Laga kraft

1.6977528E12

Detaljplan

Glanshammar

Ändring av detaljplan för del av fastighet Sticksjö 1:18 m.fl.

Laga kraft

1.6977528E12

Detaljplan

CV-staden

Ändring av detaljplan för Alnängarna, Olaus Petri 3:233 m.fl.

Laga kraft

1.6845336E12

Detaljplan

Centrum

Detaljplan för fastigheterna Orgeln 11 m.fl. samt Barkenlund 11

Laga kraft

1.6892856E12

Detaljplan

Väster

Detaljplan för del av Olaus Petri 3:7 m.fl., Tegnérlunden

Laga kraft

1.6892856E12

Detaljplan

Marieberg

Ändring av detaljplan för fastigheterna Mosås 2:58 och 2:68 m.m.

Laga kraft

1.6878168E12

Detaljplan

Lundby

Detaljplan för fastigheten Labradoren 1 m.fl.

Laga kraft

1.6892856E12

Detaljplan

Bettorp

Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:84 m.fl.

Laga kraft

1.6892856E12

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheten Grenadjären 3 m.fl

Laga kraft

1.6892856E12

Detaljplan

Marieberg

Detaljplan för fastigheten Mosås 1:218 m.fl.

Laga kraft

1.6955928E12

Senast uppdaterad:

Publicerad: