Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du detaljplaner som har fått laga kraft och gällande områdes­bestämmelser.

Detaljplaner som har fått laga kraft

I webbkartan hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Du kan zooma och navigera i kartan. Zooma in och klicka på planområdet för att se mer information.

Detaljplaner som nyligen har fått laga kraft

Klicka på pilarna vid rubrikerna för att sortera listan efter till exempel område eller datum.

Typ

Område

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Söder

Upphävande av detaljplan för kvarteret Tappstället 1 (1880‑P265)

Laga kraft

1.7116668E12

Detaljplan

Gustavsvik

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:68 (Gustavsviks camping)

Laga kraft

1.716588E12

Detaljplan

Hjärsta

Detaljplan för fastigheten Kävlingeån 1

Laga kraft

1.7109756E12

Detaljplan

Norr

Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:232 (Hjortstorpsplan)

Laga kraft

1.7086428E12

Senast uppdaterad:

Publicerad: