Detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. (Törsjö logistikområde) med tillhörande strategisk miljöbedömning

Ärendenummer

Bn 43/2017

Granskningstid

12 april–25 maj 2021

Planområde

Planområdet ligger i Törsjö.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en kombiterminal samt att skapa plats för företag som har behov av direktanslutning till järnväg. Detaljplanen medger järnvägsanknuten lager- och logistikverksamhet med kombiterminal, kontor och verksamheter kopplade till järnväg samt tekniska anläggningar som till exempel nätstationer. En strategisk miljöbedömning tas fram parallellt med detaljplanen.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Philip Cedergren, 019-21 13 46, philip.cedergren@orebro.se

Synpunkter

Det går inte längre att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!