Detaljplan för fastigheten Målaren 17 m.fl.

Ärendenummer

Bn 371/2017.

Samrådstid

30 november 2020–25 januari 2021.

Planområde

Planområdet ligger i Örnsro, centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder, centrumanvändning, kontor, skola och parkering på fastigheten Målaren 17 i centrala Örebro samt att säkerställa ett reservat för en eventuell framtida järnvägsdragning på fastighetens södra sida.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Niklas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 25 januari 2021

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 25 januari 2021 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 371/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!