Meny

Life Science

En spetsutbildning inom Naturvetenskapsprogrammet.

1

Inriktning:

Life Science

Life Science är utbildningen för dig som vill fördjupa dig inom biologi och biovetenskap. Du siktar på en framtid där djupa kunskaper inom biologi och kemi har stor betydelse. Du har valmöjligheter inom programmet som ger full meritpoäng. Utbildningen har riksintag, vilket innebär att vi tar emot sökande från hela Sverige.

Life Science är en nationell spetsutbildning inom Naturvetenskapsprogrammet. Inom biologi sker en enormt snabb utveckling. Kunskapsmängden ökar och behovet av framtida naturvetare med kunskaper inom biologi och kemi är mycket stort. Med Rudbecks spetsutbildning Life Science får du en bra förberedelse för att lyckas i dina universitetsstudier inom medicin, biologi, kemi eller närliggande områden. Läs mer om inriktningen längre ner på sidan.

Samarbeten inom biologi och kemi

Genom ett långsiktigt och gott samarbete med Örebro universitet, USÖ och Marine biological Laboratory har Rudbecksgymnasiet byggt upp en utbildning med betoning på biologi och kemi.

Universitetsstudier redan på gymnasiet

Under den sista terminen i trean får du möjlighet att läsa en högskolekurs inom molekylärbiologi på Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Kursen motsvarar 7.5 högskolepoäng. Det innebär att du får chansen att läsa på universitetet och ta högskolepoäng redan under din tid på gymnasiet.

Din framtid

Efter din spetsutbildning på Life Science är du väl förberedd för fortsatta studier och har redan erfarenhet av universitetsstudier. Life Science är vägen till Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap på Örebro universitet.

Klasskamrater från hela Sverige

Utbildningen har riksintag vilket innebär att vi tar emot sökande från hela Sverige. 

INRIKTNING

Life Science – spetsutbildning

Redan under ditt första år på Rudbeck får du träffa forskare som leder dig in i forskningens värld.

Under ditt andra år läser du kursen bioteknik med laborationer, studiebesök och projektarbeten. Du laborerar med bakterier och arkéer. Du analyserar DNA och proteiner. Du löser deckargåtor och spårar DNA. I grupp diskuterar du etiska aspekter med modern genteknik.

Under ditt tredje år fördjupar du dina kunskaper inom biologi. Vi genomför tre stora projekt i samarbete med Marine Biological Laboratory i USA och Örebro universitet.

Fördjupningskursen tar upp områden där modern biologi och medicin möter aktuell biologisk forskning. Delar av kursen är förlagd till Örebro universitet där du får delta i föreläsningar, laborationer och grupparbeten.

Visas inte

Visas inte

Inriktning 400 p

 

Biologi 2

100 p

Fysik 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 4

100 p

Programfördjupning 200 p

 

Bioteknik

100 p

Naturvetenskaplig specialisering

100 p

Individuellt val 200 p


Universitetskurs: Globaliseringens effekter på ekonomiskt välstånd och inkomstfördelning

7.5 hp/200 p

Total

800 p

 

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen1150 poäng

Visas inte

Visas inte

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3

300 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100p

Total

1150 p


2. Programgemensamma ämnen450 poäng

Visas inte

Visas inte

Biologi 1

100 p

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Total

450 p

3. Inriktningar400 poäng

Visas inte

Visas inte

Biologi 2

100 p

Fysik 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 4

100 p

Total

450 p

4. Programfördjupning200 poäng

Visas inte

Visas inte

Bioteknik

100 p

Naturvetenskaplig specialisering

100 p

Total

200 p


5. Individuellt val200 poäng

Visas inte

Visas inte

Välj t.ex. mellan följande kurser


Högskolekurs i biologi vid Örebro universitet (7.5 högskolepoäng)


Matematik 5


Engelska 7


Moderna språk 4


Totalt

200 p

6. Gymnasiearbete100 poäng

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskolestudier i Sverige
  • Internationella högskolestudier

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Samarbete med Örebro universitet
  • Möjlighet till studier på Örebro universitet

efter högskolestudier

  • Läkare
  • Civilingenjör
  • Miljövetare

Kvalitetsarbete

På Rudbecksgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Annika Arnesson-Gyld

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 82

annika.arnesson.gyld@orebro.se

Ulrika Wedding

Lärare


ulrika.wedding@orebro.se

Marcus Boljang

Rektor

019-21 65 69

marcus.boljang@orebro.se


Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 2 april 2020

Publicerad: 13 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se