Arbetsgivare, organisationer och föreningar – feriepraktik

Vi söker feriepraktikplatser hos organisationer, inom föreningslivet och inom offentlig sektor i Örebro. Din hjälp gör skillnad!

Om feriepraktikplatserna

Ungdomar som är skrivna i Örebro kommun kan söka feriepraktik under högst tre sommarveckor (max 90 timmar) inom offentlig sektor, föreningsliv och organisationer. Ett önskemål för att kunna ta emot ungdomar är att ni har en heltidsanställd person som handledare och kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter. Feriepraktik erbjuds en, två eller tre sommarveckor till varje praktikant.

Lön och sociala avgifter

För ideella föreningar/organisationer/kommunen betalas lön och sociala avgifter av kommunen.

Kommunen rekryterar och har arbetsgivaransvar. Företaget/organisationen har arbetsmiljöansvar.

Försäkring

Feriepraktikanten är försäkrad vis Skolförsäkringen. Om ett tillbud inträffar är det föräldrarnas försäkring som går in först. Om det inte finns någon försäkring kontaktas kommunens försäkringsmäklare. Ni som arbetsplats ansvarar för arbetsmiljön.

Registrera feriepraktikplats

Ni registrerar den eller det antal praktikplatser ni kan erbjuda via länken nedan. Kommunen gör ett urval åt er och hjälper till med att få "rätt person på rätt plats".

Om du är ny användare så använd länken "Registrera feriepraktikplats" och följ instruktionen hur du registrera dig för att skapa ett konto.

Kontakt

Har du som arbetsgivare, organisation eller förening funderingar eller frågor?
Kontakta oss via mejl feriepraktiken@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: