Stöd mot arbete eller studier

Vill du börja arbeta eller studera, och behöver stöd för att nå ditt mål? Coachingteamet (tidigare "IRMA") erbjuder stöd och hjälp till arbetsträning eller studier utifrån dina förutsättningar.

Vi jobbar med individuellt stöd, det inne­bär att vi jobbar tillsammans med dig för att du ska komma närmare ett arbete eller studier.

Vi är till för dig som precis ska börja din rehabilitering tillbaka till arbete eller för dig som är osäker på din arbetsförmåga och behöver testa och träna upp din förmåga till arbete.

Du får en kontaktperson som tillsammans med dig gör en indi­viduell planering. Planen ska innehålla det du behöver för att ta ett steg närmare ditt mål. Det handlar om möjligheten att delta i olika aktiveter som samtal, workshops, föreläsningar med mera. Aktiviteter som syftar till att höja och stabilisera din aktivitetsnivå och som på sikt leder till arbete eller studier.

Vi gör regelbundet uppföljningar för att se om du kommit närmare ett arbete eller studier. Du får stöd från Coachingteamet så länge som du närmar dig arbete och studier eller maximalt i 12 månader.

Vem kan vända sig till Coachingteamet?

Du kan ta hjälp av Coachingteamet om du:

  • är skriven i Örebro kommun och är mellan 16 och 65 år,
  • är arbetslös, och inte inskriven på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande, samt
  • är redo för arbetsförberedande aktiviteter och att Coachingteamets stöd passar dina behov.

Ansök om stöd från Coachingteamet

Har du frågor, eller vill kontakta Coachingteamet mejlar du till coachingteamet@orebro.se.

Vill du ansöka om stöd från Coachingteamet finns det tre sätt:

  • Har du ersättning från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller aktivitetsersättning, kontaktar du din handläggare på Försäkringskassan, så hjälper de dig vidare.
  • Har du ersättning från försörjningsstöd kontaktar du din handläggare som hjälper dig vidare.
  • Egen ansökan. Har du ingen ersättning från Försäkringskassan eller försörjningsstöd gör du en egen en ansökan. För att veta om Coachingteamet är rätt insats för dig är första steget att ringa till Coachingteamet och boka in ett möte där ni tillsammans ser över dina möjligheter.

Samarbetspartners och finansiering

Coachingteamet är en del av Örebro kommuns verksamhet och drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län. Coachingteamet finansieras av FINSAM Lekeberg/Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: