Plaskdammar

I Örebro finns flera plaskdammar för vattenlek och uteliv.

Dessa plaskdammar ansvarar kommunen för:

Dessutom finns plaskdammar i Brickebacken och Örnsköldsparken, dessa ansvarar ÖBO för.

Att tänka på innan du badar

Du har en viktig roll när det gäller att hålla plaskdammarnas vatten rent så att vattnet är av god kvalitet och vi kan hålla plaskdammarna öppna. Här är några tips som gör det trevligare för alla.

Duscha före bad

Duscha noga före bad och se till att dina fötter är rena, det finns uteduschar i anslutning till plaskdammarna.

Undvik smitta

Undvik att smitta andra och undvik att bada om du vet att du riskerar att smitta eller om du är sjuk. Har du varit magsjuk ska du vänta två veckor med att bada. Om du har sår bör du vänta tills de har läkt.

Besök toaletten

Besökt gärna toaletten innan du går i plaskdammen. Detta gäller särskilt barn. Gör toalettavbrott då och då när barn badar länge för att inte riskera att en olycka händer. Använd en badbyxa på små barn som sitter åt runt ben och mage. Byt inte blöja vid plaskdammskanten och tvätta aldrig av barn i plaskdammsvattnet.

Avlägsna dina kontaktlinser

För din skull rekommenderar vi att du avlägsnar dina kontaktlinser före bad eller använder kontaktlinser av engångstyp och avlägsnar dem direkt efter badet.

Använd badkläder

Badkläderna ska vara av material lämpliga för bad, underkläder är inte tillåtet. Badkläderna ska vara rena och inte släppa material. Tvätta alltid din badklädsel efter att du har badat.

Ät och drick inte i plaskdammen

För att hålla vattnet rent så är mat och dryck inte tillåtet i plaskdammen. Det gäller även glasflaskor och liknande.

Kontakta Servicecenter vid olycka eller om vattnet är smutsigt

Skulle en olycka hända eller om vattnet är grumligt eller det finns jord, kräkning eller avföring i plaskdammen så ska du kontakta Servicecenter 019-21 10 00 för stängning och rengöring av plaskdammen.

Underhåll och drift av kommunens plaskdammar

Tekniska förvaltningen ansvarar för underhåll och drift av kommunens plaskdammar.

Egenkontroll av klorhalt och pH-värde

Varje dag kontrollerar vi plaskdammarna enligt ett egenkontrollprogram där vi kontrollerar klorhalten samt pH-värdet i vattnet.

Upptäcker vi att vattnet är förorenat på något sätt tömmer vi bassängen och rengör den.

Bakterieprover

Var 14:e dag tar vi bakterieprover som vi skickar in till laboratoriet SGS Analytics för analys. Det tar cirka 14 dagar tills vi får provsvar.

Är det för höga nivåer av bakterier så brukar vi få ett förhandsbesked via telefon att värdena är för höga. Då måste vi tömma bassängen och rengöra den. Därefter tas nya prover och skickas in till laboratoriet.

När vi får ett sådant besked sätter vi upp skyltar att bassängen är rengjord och att vi inväntar provsvar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se