Komtek - kommunala teknikskolan

Till Komtek, den kommunala teknik- och entreprenörskolan, kommer man för att ha roligt! Barn, ungdomar och vuxna skapar, experimenterar och löser tekniska utmaningar. Du får stöd av inspirerande handledare och generöst med material, verktyg och maskiner.

Senast uppdaterad:

Publicerad: