Badplatser

Det finns 18 badplatser i och utanför Örebro. Du kan se kvaliteten på badvattnet via resultat från provtagningar.

Snöbeklädd hamn med öppen isvak vid bryggan. Vaken har grenar för markering så ingen ska ramla i av misstag.

Vinterbad

I år kan du vinterbada på fyra platser:

  • Alnängsbadet.
  • Hamnbassängen vid småbåtshamnen på Båtsmansgatan.
  • Ånnabosjöns badplats.
  • Ånnabosjön vid bastun. Vill du hyra bastun gör du det via kommunens bokningssystem.

Så här fungerar det

Kommunens personal sågar upp vakarna inför helg vid minusgrader. Vid vakarna i Ånnaboda finns ishackor på plats att hacka upp vaken med. För vakarna i stan behöver du som ska bada ta med verktyg för att hacka upp eventuell ishinna. På vissa vakar ligger lock. Lägg tillbaka locket efter bad.

Förbered dig

Allt bad sker på egen risk. Tänk på att aldrig vinterbada ensam och på att ha med varma kläder och en plan för hur du snabbt kommer in i värmen efter bad.

Vill du bada på annan plats?

Önskar du en vak på en annan plats? Allemansrätten för bad gäller även vintertid. Det är tillåtet att ta upp en egen vak för bad även på andra ställen, men tänk på att en vak kan utgöra en risk för t.ex skridskoåkare.

Tänk efter först om barn eller andra rör sig i närheten och markera med pinnar/ruskor eller liknande.

Vattenprover

Vill du se mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar så kan du se dem på Havs- och vattenmyndighetens webbplats där alla kommuner i Sverige redovisar sina provtagningar i strandbad.

Genomgång av badplatsernas botten

Säsongen för badplatserna är 1 juni – 1 september vilket betyder att botten har kontrollerats senast den 1 juni. Det går självklart att bada året om ifall man vill.

Algblomning och badklåda

På Havs- och vattenmyndigheten kan du också läsa om bland annat algblomning och badklåda. Vid förekomst av alger vid badplatser avråder vi från bad.

Badklåda är en ofarlig åkomma som kan drabba människan vid bad i söt- och bräckt vatten. Badklåda är inte smittsam från person till person. Badklåda orsakas av en liten parasit vars tillväxt gynnas i vissa vattentemperaturer. Det är vanligast att drabbas när man har badat i grunt vatten.

Enstaka rapporter om badklåda sommaren 2020 har kommit efter bad i Alnängsbadet under vecka 26 då temperaturen i både luft och vatten var för årstiden hög. Kommunen stänger i regel inte av badplatser vid förekomst av badklåda eftersom problemet kan uppstå och sedan försvinna igen beroende på förutsättningar i vädret och vid vattnet.

Om du upplevt badklåda efter bad vid någon av de kommunala badplatserna så får du dock gärna kontakta kommunen för kännedom.

Du kan läsa mer om badklåda på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hundförbud på kommunala badplatser

På samtliga Örebro kommuns allmänna badplatser är det hundförbud. På övriga platser har hundägare enligt allemansrätten rätt att vistas och bada med sin hund, så länge det inte uttryckligen är förbjudet. Badplatsens besökare eller markägaren har endast rätt att avisa hundar från bryggor.

Hunden ska alltid hållas under kontroll och måste vara kopplad då det krävs. Du som hundägare ansvarar för att känna till de lagar och regler som gäller och kan komma att hållas ansvarig för eventuell skada som hunden orsakar.

Hitta mer om badplatser i appen "Örebros naturkarta"

Appen är en guide till natur och friluftsliv i Örebro kommun. Genom appen hittar du naturreservat, badplatser, motionsspår, vandringsleder, utflyktsmål och många andra spännande och vackra platser att besöka.

Ladda ner appen "Örebros naturkarta" (finns till både android och iphone), eller använd webb-guiden på naturkartan.se.


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se